Zapraszamy do konsultacji projektu programu współpracy z "trzecim sektorem" na 2014 rok

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zapraszamy do konsultacji projektu programu współpracy z "trzecim sektorem" na 2014 rok

W naszym mieście rozpoczynamy coroczne konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok".

Szczegółowe informacje można znaleźć na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Ustalany co roku "Program współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi" reguluje szczegółowe zasady kooperacji władz samorządowych z organizacjami "trzeciego sektora".

Jego zapisy, w myśl Uchwały nr L/373/10 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 roku, muszą zostać skonsultowane z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi.

W związku z tym Burmistrz Gminy Paczków ogłasza konsultacje przyszłorocznego projektu Programu współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przesłanie projektu uchwały do organizacji pozarządowych w celu wyrażenia opinii. O szczegółach czytaj tutaj. 

Otwórz