Zagrożenia pożarowe lasu wciąż mogą wzrosnąć

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zagrożenia pożarowe lasu wciąż mogą wzrosnąć

W miesiącach letnich trwa pełnia wegetacji roślin, jednak w wyniku silnego promieniowania słonecznego, zagrożenie pożarowe lasu może wzrosnąć. Utrzymujące się wysokie temperatury bez opadów powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu - wystarczy iskra aby spowodować pożar.

W opolskich lasach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Oznacza to, że nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, żeby taki został wprowadzony, wilgotność ściółki musi spaść poniżej 10% i utrzymywać się na tym poziomie przez 5 dni. Dlatego liczymy, że Matka Natura będzie łaskawa i z nieba spadnie odpowiednia ilość deszczu, która uchroni lasy przed pożarem.

Przedstawiamy bezpieczne zasady zachowania się w lesie:
1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100m od granicy lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar, a w szczególności:
- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
2. Nie wchodź na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3m.
3. Poruszaj się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

P A M I Ę T A J ! Wzniecić pożar lasu można bardzo łatwo, o wiele trudniej go ugasić. W płomieniach giną zwierzęta i ludzie. Tylko Ty możesz temu zapobiec!

Otwórz