Czy zapłaciłeś już za wywóz śmieci? Zbliża się pierwszy termin płatności

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Czy zapłaciłeś już za wywóz śmieci? Zbliża się pierwszy termin płatności

W związku ze zbliżającym się końcem lipca przypominamy o pierwszych opłatach za wywóz śmieci. Jeżeli jeszcze nie dokonałeś opłaty, zrób to jak najszybciej! 

Mieszkańcy, którzy składali "deklarację śmieciową" w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (np. właściciele domów jednorodzinnych, członkowie spółdzielni mieszkaniowej i właściciele nieruchomości bez określonego zarządcy) powinni uiszczać opłatę śmieciową w kasie Urzędu Miejskiego w Paczkowie lub na konto bankowe: BZ WBK /o. Paczków - 38 1090 2213 0000 0005 7200 0065 - regularnie do końca każdego miesiąca. Po uiszczeniu opłaty w kasie UM, wpłacający otrzyma pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty. 

U najemców mieszkań komunalnych wskazane jest uiszczanie opłaty śmieciowej u zarządcy mieszkań komunalnych, czyli na konto bankowe Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie.

Właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych, które posiadają swojego zarządcę (np. ZUKiM, firmę "Posesja" czy inny podmiot zarządzający) powinni uiszczać opłatę śmieciową u swojego zarządcy.

 

Otwórz