Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I.    Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1.    Lokal mieszkalny nr 1 – Paczków, ul. Wojska Polskiego 14

II. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.    Lokal mieszkalny nr 1 – Paczków, ul. Kościelna 4
2.    Lokal mieszkalny nr 6 – Paczków, ul. Rynek 49
3.    Lokal mieszkalny nr 3 – Paczków, ul. Armii Krajowej 11
4.    Lokal mieszkalny nr 4 – Paczków, ul. Emilii Plater 15
5.    Lokal mieszkalny nr 5 – Paczków, ul. Emilii Plater 15


UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

Otwórz