Szukasz mieszkania w centrum Paczkowa? Sprawdź to!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Szukasz mieszkania w centrum Paczkowa? Sprawdź to!

Przed nami kolejny przetarg na sprzedaż mieszkania, które znajduje się w w ścisłym centrum naszego miasta. Burmistrz Gminy Paczków wystawił na sprzedaż dwupokojowy lokal mieszkaniowy w Rynku.

To drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 3 na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 51 w Paczkowie. Mieszkanie znajduje się w budynku położonym niemal na wprost wejścia do wieży paczkowskiego ratusza. Lokal składa się dwóch pokojów, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z WC - całość osiąga łączną powierzchnię użytkową 47,16 m2. Do lokalu przynależy zlokalizowana w tym samym budynku piwnica o powierzchni 6,63 m2.

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 78/1000 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 379/37 o pow. 0,0277 ha. Nieruchomość znajduje się na terenie, który uznany został za Pomnik Historii, a w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określany jest jako "tereny mieszkaniowo-usługowe". Warto dodać, że lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 24 700 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 19 lipca 2013 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (2 470,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 15 lipca 2013 r. do godz. 15.00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz