Nowe oblicze Wieży Wrocławskiej - zobacz zdjęcia!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nowe oblicze Wieży Wrocławskiej - zobacz zdjęcia!

Rewitalizacja centrum Paczkowa wychodzi już na ostatnią prostą. Dziś swoje nowe oblicze odkryła w pełni Wieża Wrocławska. Zasłonięta przez ostatnie miesiące rusztowaniami potężna budowla zaprezentowała się w odrestaurowanej formie.

Wieża Wrocławska, ulokowana przy ulicy Wrocławskiej, jest najstarsza i najpotężniejsza spośród wszystkich trzech paczkowskich wież bramnych - mierzy ponad 30 metrów. Powstała razem z murami obronnymi w połowie XIV wieku. Strzegła wjazdu miasta od strony północnej, będąc elementem większego założenia konstrukcyjnego, które składało się z budynku bramnego, mostu i przedbramia. Mocno zniszczona w pierwszej połowie XV wieku, została odbudowana w 1462 roku. Ustawiono wówczas przy niej pręgierz, czyli "słup hańby", przy którym wystawiano przestępców, wymierzając im zazwyczaj karę chłosty. W zwieńczeniu wieży dojrzeć można charakterystyczny krenelaż ze strzelnicami. Dawniej, jeszcze w XVIII wieku, przy Bramie Wrocławskiej usytuowany był masywny budynek mieszczący wiezienie miejskie - zburzono go w 1846 roku.

Wkrótce obiekt znów będzie udostępniony do zwiedzania, bo jego remont konserwatorski powoli dobiega końca. Kamienne ściany wieży zostały gruntownie oczyszczone, a występujące w nich ubytki uzupełniono. Odnowienia doczekało się ceglane lico muru górnej części wieży, istniejąca metalowa szpica oraz zachowane kamienne wsporniki. Elementy blankowania wieży zostały przebudowane za pomocą nowych cegieł typu gotyckiego. Wykonano też nowe pokrycia tynkowe wapienno-cementowych blend ("ślepych okien") w ceglanej kondygnacji budowli. W ramach remontu odtworzono również wykusz obserwacyjny oraz dobudowano, osadzony na kamiennych wspornikach, wykusz latrynowy o konstrukcji szachulcowej. W oryginalnym wejściu do wieży osadzone zostały drewniano-żelazne drzwi o stylizowanych formach gotyckich, a na balkonie zamontowano drewnianą balustradę.

Nowe oblicze zyskał też stożkowy hełm wieży, któremu nadano ceglaną barwę. Początkowo projekt zakładał oczyszczenie ceglanego hełmu wieży z istniejących zapraw cementowych i jego konserwację. Warstwa nałożonego prawdopodobnie w XIX wieku cementu jest jednak tak gruba, że jej usunięcie okazało się niemożliwe - zniszczeniu uległby wówczas oryginalny mur hełmu. Wojewódzki Konserwator Zabytków zalecił zatem pokrycie szczytu wieży kolorem ceglanym. Wzbudza to nieco kontrowersji - niektórzy mieszkańcy uważają, że zastosowana barwa jest zbyt intensywna. Dobrano ją jednak na podstawie przeprowadzonych badań stratygraficznych. Konserwator zapewnia, że ostateczny kolor, pod wpływem warunków atmosferycznych, stanie się z czasem mniej kontrastujący. Większość prac prowadzona jest pod ścisłym nadzorem autorskim i konserwatorskim, dlatego specjaliści dokładają wszelkich starań, by wieża została odremontowana zgodnie z historycznym wyglądem.

Podobnie jak w przypadku pozostałych wież, rewitalizacyjny remont objął również wnętrze budowli. Baszta Wrocławska doczekała się już nowych drzwi wejściowych (drzwi w przejściu), a istniejące schody stalowe zostały zaopatrzone w nowe stopnie z desek. Miejscami wykonano także nową drewnianą balustradę. Cementowe tynki z wewnętrznych ścian usunięto, a kamienne lico muru wewnątrz budowli poddano gruntownym zabiegom konserwatorskim. Charakterystyczna budowla obronna zyskała również nową stolarkę okienną.

Remont Wieży Wrocławskiej nie jest jeszcze w pełni ukończony, prace wciąż trwają, ale odnowiona warownia przy ulicy Wrocławskiej zaprezentowała się wszystkim w pełnej krasie. W ramach rewitalizacji trwa również montaż najbardziej efektownego elementu tego zadania - drewnianej galerii spacerowej po koronie muru obronnego przy Bramie Nyskiej. Wkrótce dokończony zostanie także remont Wieży Kłodzkiej - na ostateczne wykończenie czeka stożkowy hełm budowli.  

Dodajmy, że wszystkie zadania rewitalizacyjne będą kosztować Gminę Paczków ok. 2 mln zł, a unijne dofinansowanie osiągnie poziom 1,7 mln zł - w wyniku przetargów udało się nieco obniżyć te kwoty, gdyż wcześniej były one nieco wyższe (odpowiednio: 2,2 mln / 1,9 mln). Remonty trzech wież bramnych - Ząbkowickiej, Wrocławskiej i Kłodzkiej - kosztować będą łącznie ok. 650 tys. zł, z czego 552 tys. zł będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej, a dokładniej pieniędzy zabezpieczonych w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. 

 

Otwórz