Do sprzedania kawalerka w centrum Paczkowa

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Do sprzedania kawalerka w centrum Paczkowa

Gmina Paczków wystawiła na sprzedaż jednopokojowy lokal mieszkaniowy przy ulicy Piastowskiej. Mieszkanie sprzedawane jest w trybie przetargu ograniczonego, dlatego z tej oferty skorzystać mogą jedynie właściciele lokali znajdujących się w tym samym budynku. 

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 4 w Paczkowie. Mieszkanie położone jest w pobliżu ścisłego centrum miasta i mierzy 21,38 m2 powierzchni użytkowej. Lokal składa się z pokoju i kuchni. Łazienka z WC do wspólnego użytku znajduje się na korytarzu. Z uwagi na słabą funkcjonalność tego lokalu, przetarg na jego zbycie zostaje ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku Piastowska 4, w którym znajduje się to mieszkanie.

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z jego własnością związany jest udział w wysokości 4/100 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego jako działka nr 348 o pow. 0,0295 ha i zapisanego w księdze wieczystej Kw nr OP1N/00031421/7. Lokal znajduje się na terenie, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określany jest jako teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń usługowych. Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 23 400 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 21 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (2 340,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 17 czerwca 2013 r. do godz. 15.00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz