Głosuj na projekt edukacyjny Gimnazjum Publicznego!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Głosuj na projekt edukacyjny Gimnazjum Publicznego!

Gimnazjum Publiczne im. Polskich Noblistów w Paczkowie kontynuuje tradycję organizowania ciekawych edukacyjnych projektów, które przybliżają jego uczniom wiedzę o wybranych europejskich krajach. W tym roku szkoła rozpoczęła realizację programu pod nazwą "Lech i Czech dzisiaj". Pomysł zgłoszono do ogólnopolskiego konkursu grantowego "Projekt z klasą" - na paczkowskie przedsięwzięcie można głosować w Internecie do 22 kwietnia.

Projekt "Lech i Czech dzisiaj" został opracowany przez paczkowskich nauczycieli języków obcych jako czwarta odsłona cyklu "Europa łączy ludzi". W poprzednich edycjach gimnazjaliści poznawali dziedzictwo kulturowe Anglii i Francji oraz Niemiec i Hiszpanii. Teraz przyszła pora na upowszechnienie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego Polski oraz naszych południowych sąsiadów - Czechów. Programem zostali objęci uczniowie dwóch drugich klas GP oraz podopieczni Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych "Więź".

Uczestnicy projektu od początku drugiego semestru podejmują szereg działań, które mają służyć nie tylko poszerzeniu ich wiedzy, ale również rozwijaniu umiejętności współpracy z organizacją działającą na rzecz osób niepełnosprawnych i innymi instytucjami. Uczniowie zostali podzieleni na sześć grup, z których każda otrzymała inne zadanie do realizacji. Wszystkie zadania swoim zakresem obejmują zagadnienia związane z kulturą i tradycją Czech i Polski. Szkoła realizuje lekcje plastyczne (na zdjęciu), zajęcia na temat polskich i czeskich zabytków, kulinariów, a także warsztaty taneczne i wokalne. Grupa uczniów ma też zadania dziennikarskie - zajmuje się dokumentacją kolejnych etapów realizacji projektu oraz relacjonowaniem ich na łamach szkolnej gazetki i strony internetowej.

Program "Lech i Czech dzisiaj" ma charakter międzynarodowy, nie tylko ze względu na swoją zawartość merytoryczną. W ramach projektu paczkowska młodzież współpracuje ze Szkołą Muzyczną w czeskim Javorniku oraz z panią Lenką Kocierzovą - graficzką z Ostravy.
Ostatnim najważniejszym etapem projektu będzie uroczyste podsumowanie na paczkowskim rynku, w czasie którego gimnazjaliści, podopieczni "Więzi" oraz uczniowie Szkoły Muzycznej z Javornika zaprezentują owoce swojej wielotygodniowej pracy. Finał projektu planowany jest na 15 maja przed gmachem Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Tego dnia, na licznych stoiskach, uczniowie pokażą swoje prace artystyczne, polsko-czeskie potrawy do degustacji, a na scenie zaprezentują program artystyczny z pokazem tanecznym i występami muzycznymi.

Przygotowany projekt niesie ze sobą wiele korzyści. Uczniowie bliżej poznają historię, kulturę, geografię i tradycje Polski oraz Czech. Dodatkowo uczą się współpracować w grupie, zbierać oraz prezentować informacje z różnych źródeł, poznają też liczne korzyści płynące z wolontariatu czy nauki języków obcych.

Idea "Lech i Czech dzisiaj" zakwalifikowała się konkursu grantowego "Projekt z klasą", w którym rywalizuje prawie 300 programów edukacyjnych z całej Polski. Szkoły mogą wywalczyć na przygotowanie swoich przedsięwzięć 4000 zł. Każda z dziesięciu wybranych w głosowaniu internetowym prac konkursowych otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł, a drugie 2000 zł będzie przyznawane przez Komisję Konkursową.

Aby pomóc paczkowskiemu Gimnazjum Publicznemu w osiągnięciu tego celu, należy zalogować się na stronie internetowej www.nowaera.pl i tam zagłosować na projekt z Paczkowa - każdy uczestnik głosowania może oddać jeden głos dziennie. Głosowanie ruszyło dzisiaj, zatem - do dzieła! Głosujmy!

Szczegółowy opis projektu edukacyjnego "Lech i Czech dzisiaj" (projekt nr 00161) znajduje się tutaj.

Otwórz