Rozlicz się z fiskusem - został niecały miesiąc!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rozlicz się z fiskusem - został niecały miesiąc!

Przypominamy, że 30 kwietnia 2013 roku upływa termin rozliczenia się z fiskusem za 2012 rok - pozostał zatem niecały miesiąc na dopełnienie tej niezwykle istotnej formalności.

Każdy podatnik, który w 2012 roku uzyskał dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest zobowiązany do złożenia, we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym, zeznania o wysokości osiągniętego dochodu. W przypadku mieszkańców Gminy Paczków właściwą placówką jest Urząd Skarbowy w Nysie (ul. Krzywoustego 23, 48-300 Nysa, tel. (77) 4080800, fax. (077) 4080830, www.bip.us-nysa.biuletyn.info.pl).

W zeznaniu podatkowym - odpowiednim formularzu PIT - wpisujemy przychód, koszty uzyskania przychodu i dochód, a po dokonaniu odpowiednich obliczeń składamy zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym, wpłacając jednocześnie, jeśli tak wynika z obliczeń, należny podatek.
Warto pamiętać, że podatnikowi, który nie rozliczy się w terminie, grozi grzywna - od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia. Najczęściej stosowaną sankcją jest grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Warto zatem pamiętać, by rozliczyć się z fiskusem w terminie, czyli do końca kwietnia 2013 roku. 

Przy okazji po raz kolejny przypominamy o możliwości przekazania 1% należnego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. To bardzo prosty sposób na wsparcie lokalnych lub ogólnopolskich OPP, które spełniają istotne misje społeczne.
Wiosek podatnika o przekazanie 1% należnego podatku dla OPP, to nic innego jak wskazanie przez niego w zeznaniu podatkowym (bądź jego korekcie) konkretnej organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Poszczególne zeznania podatkowe zawierają wydzielone w tym celu pola.

Zachęcamy, by przy dokonywaniu wyboru pamiętać o opolskich organizacjach pożytku publicznego. Należą do nich naturalnie paczkowskie stowarzyszenia:

  • Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie (nr KRS 0000116168),
  • Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych "Więź" (nr KRS 0000292113)
  • Klub Sportowy "Sparta" Paczków (nr KRS 0000255310)

Wyszukiwanie OPP umożliwia strona internetowa www.pozytek.gov.pl.

Otwórz