Powiatowy Urząd Pracy rusza w teren

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Powiatowy Urząd Pracy rusza w teren

Pośrednicy pracy i liderzy Klubu Pracy działającego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie spotkali się z paczkowskimi sołtysami, by omówić z nimi sytuację na lokalnym rynku pracy na terenach wiejskich. To element nowej terenowej inicjatywy PUP, której celem jest doinformowanie bezrobotnych o świadczonych przez tę instytucję usługach.

Głównym problemem wielu mieszkańców powiatu nyskiego jest brak dobrej pracy, jednak jeszcze większym kłopotem jest to, że bezrobotni często nie wiedzą jak i gdzie tej pracy szukać. Nyski PUP wyszedł z nową inicjatywą, która ma na celu bezpośrednie dotarcie do mieszkańców powiatu nyskiego z najświeższymi informacjami na temat ofert pracy, organizowanych szkoleń i spotkań oraz projektów, na realizację których "pośredniak" pozyskał pieniądze. 

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy jeżdżą po nyskich gminach i wsiach, spotykają się z mieszkańcami i przekazują najnowsze wieści o lokalnym rynku pracy i dostępnych na naszym terenie narzędziach aktywizacji zawodowej. Informują o metodach poszukiwania pracy oraz o pozyskiwanych środkach unijnych m.in. na szkolenia oraz założenie własnej działalności gospodarczej. PUP wychodzi naprzeciw bezrobotnym, przyjeżdżając do miejsc ich zamieszkania. 

Takie koordynacyjne spotkanie z sołtysami podpaczkowskich wsi odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Pośrednicy zaprosili gospodarzy wsi do współpracy. Dzięki takim wizytom, przedstawiciele PUP nie tylko informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach i zachęcają do organizacji tego typu spotkań w poszczególnych wsiach, ale również pozyskują cenne informacje. Sołtysi wiedzą najlepiej jakie jest zapotrzebowanie na pracę w ich miejscowościach, wskazując obszary, w których mogłyby sprawdzić się osoby zatrudniane np. w ramach robót publicznych. Zachęcamy do uczestniczenia w tego typu inicjatywach, szczególnie, że niektórzy mieszkańcy gminy Paczków mają problem z mobilizacją - ostatnio z 60 skierowanych do pracy przez PUP osób długotrwale bezrobotnych, aż 22 osoby nie stawiły się na spotkaniu koordynacyjnym.  

Często bywa tak, że nie wszyscy ludzie bez pracy wiedzą na jaką pomoc z nyskiego "pośredniaka" mogą liczyć. Wsparcie jest spore - oprócz stale aktualizowanych informacji o wolnych miejscach pracy w Polsce i za granicą, skierowań na staże, organizacji przydatnych szkoleń i pomocy w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, PUP zwraca też koszty dojazdów do pracy, pomaga opłacić żłobek, przedszkole lub opiekunkę dziecka, uczy obsługi komputera i języków obcych.

O wszystkich tych usługach porozmawiać można na bezpośrednich spotkaniach z pośrednikami pracy, dlatego Powiatowy Urząd Pracy czeka na zgłoszenia zapotrzebowań na tego typu konsultacje. Sporo informacji znaleźć można również na stronie internetowej www.pup.nysa.pl.   

Otwórz