Archeologiczne znaleziska sprzed około 5500 lat!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Archeologiczne znaleziska sprzed około 5500 lat!

Słynąca z zabytków gmina Paczków zyskała kolejny bezcenny dowód na bogatą historię swoich ziem. Do rejestru zabytków województwa opolskiego trafiło właśnie... odkryte w okolicach wsi Ścibórz stanowisko archeologiczne, na terenie którego odnaleziono pozostałości osady sprzed około 5500-5000 lat!

Paczków od lat słynie ze swoich unikalnych murów obronnych, warownego kościoła, kameralnej starówki i pięknego ratusza. Również podpaczkowskie wsie naszpikowane są cennymi obiektami sprzed wieków. Teraz do szerokiej gamy namacalnych dowodów okazałego dziedzictwa Pogórza Paczkowskiego dołącza dość nietypowy, jak na te tereny, zabytek - stanowisko archeologiczne.

Mowa o obszarze zlokalizowanym na gruntach wsi Ścibórz, około 1,5 km na wschód od Kościoła pw. św. Jadwigi w Trzeboszowicach i nieco ponad 1 km na południe od brzegu Jeziora Otmuchowskiego. Stanowisko zostało odkryte w 2010 roku w trakcie prospekcji terenowej prowadzonej w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski, czyli ogólnopolskiego programu badawczo-konserwatorskiego, który koordynowany jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. AZP rozpoczęto już w 1978 roku, a realizują go poszczególne oddziały wojewódzkich konserwatorów zabytków. Poszukiwania stanowisk archeologicznych prowadzone są głównie za pomocą badań powierzchniowych, czyli obserwacji zaoranych wiosną i jesienią pól. Wykorzystuje się też informacje ze źródeł archiwalnych oraz wywiady z mieszkańcami, zastosowanie mają też metody archeologii lotniczej.

Przed niemal trzema laty archeolodzy trafili w rejon wsi Ścibórz i dokonali bezcennego odkrycia. Pod warstwą orną specjaliści znaleźli dobrze zachowane ślady pradawnego osadnictwa - osiem fragmentów liczących ok. 5500-5000 lat naczyń kultury lendzielskiej, sześć fragmentów naczyń kultury łużyckiej sprzed około 3300-2800 lat oraz trzy fragmenty naczyń datowanych na przełom XIV i XV wieku. Najcenniejszym znaleziskiem są pozostałości osady lendzielskiej, datowanej na młodszą epokę kamienia (neolit). Wszystkie odnalezione elementy znacząco wzbogacają historyczną wiedzę o osadnictwie ludności kultury lendzielskiej, łużyckiej i średniowiecznej.

Ze względu na szczególną wartość kulturową i poznawczą tego miejsca oraz istniejące ryzyko zniszczenia tego terenu, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu zdecydował się wpisać go na listę chronionych prawem zabytków Opolszczyzny - nadano mu numer A-154/2013. 

W związku z tą decyzją, na terenie stanowiska archeologicznego bezwzględnie zabronione są wszelkie prace mogące naruszyć nieodkryte do tej pory części zabytku - głębokie roboty ziemne mogą być podejmowane wyłącznie za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Przestrzegamy zatem wszystkich miłośników amatorskich archeologicznych "aktywności" - zarejestrowane stanowiska są zabytkami i za ich bezprawne naruszenie grozić może grzywna, areszt, a nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Otwórz