Świąteczna sesja z koncertem kolęd

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Świąteczna sesja z koncertem kolęd

W czwartek 20 grudnia w paczkowskim ratuszu odbyła się ostatnia w tym roku uroczysta sesja Rady Miejskiej. Przedświąteczne posiedzenie uświetnił krótki koncert kolęd w wykonaniu zespołu wokalnego "Echo".

Była to 10. sesja Rady Miejskiej w 2012 roku, a 25. w całej kadencji. Część roboczą poprzedził krótki, ale niezwykle udany występ działającego przy Ośrodku Kultury i Rekreacji chóru "Echo". Grupa, na czele której stoi pan Andrzej Rękas z Nysy - nauczyciel muzyki, dyrygent i akompaniator, śpiewa wspólnie od prawie dwóch lat. W skład zespołu wchodzi 16 osób, wśród których zdecydowany prym wiodą kobiety. Nie brakuje też jednak mocnych głosów męskich, m.in. występującego w roli solisty Bolesława Lelka. "Echo" zaprezentowało kilka znanych kolęd, wprowadzając samorządowców w prawdziwie świąteczną atmosferę.

W części roboczej rajcy zajęli się m.in. uchwałami korygującymi tegoroczny budżet oraz wieloletnią prognozę finansową. Ustalono też wykaz wydatków "niewygasających" oraz wyposażenie paczkowskich placówek oświatowych. Radni podjęli też uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przegłosowano też uchwały w sprawie rozpatrzenia dwóch skarg - na Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie oraz na Burmistrza Gminy Paczków. 

Tym samym radni zakończyli swoją pracę w 2012 roku, podczas którego podjęli 101 uchwał. Kolejna sesja zaplanowana jest w styczniu przyszłego roku. 

Otwórz