Krwiodawcy z Paczkowa podsumowali rok - działają już 36 lat!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Krwiodawcy z Paczkowa podsumowali rok - działają już 36 lat!

Jak co roku, z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa, członkowie paczkowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK zorganizowali okolicznościowe spotkanie, połączone z podsumowaniem całorocznej działalności stowarzyszenia oraz wręczeniem podziękowań zasłużonym członkom i sponsorom.

Spotkanie odbyło się we wtorek 4 grudnia w świetlicy paczkowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Paczkowie. Oprócz krwiodawców, młodzieży działającej w szkolnych klubach PCK i aktywnie wspierających ideę krwiodawstwa działaczy, w zebraniu wzięli udział również zaproszeni goście, m.in. Stanisława Kosmal - członek Opolskiego Zarządu Okręgowego PCK, Teresa Stopyra - Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Otmuchowie, Edward Ambicki - Wiceprezes Opolskiego Odziału Okręgowego, Mieczysław Fluder - prezes spółki Famad oraz pełniący rolę gospodarza Zbigniew Mularczyk - Komendant Straży Pożarnej w Paczkowie. Nie zabrakło też Wiceburmistrza Gminy Paczków Grzegorza Jasioka.

Podczas spotkania zaprezentowano zgromadzonym sprawozdanie z działalności paczkowskiego Klubu HDK PCK, który funkcjonuje nieprzerwanie już od 1976 roku, obecnie zrzeszając w swoich strukturach ponad 40 członków. W tym roku krwiodawcy zorganizowali, przy współpracy z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół w Paczkowie oraz ze Stowarzyszeniem KREWmaNIACY z Kamienicy, kilka zbiórek tego drogocennego płynu. Z sukcesami brali także udział w rejonowych i wojewódzkich zawodach sportowych krwiodawców.

Spotkanie uświetniły występy artystyczne uczniów trzech paczkowskich szkół - PSP nr 2 i PSP nr 3 oraz Gimnazjum Publicznego. Wszyscy zebrani otrzymali także specjalne przygotowane na tę okazję kolorowe laurki od Szkolnych Kół PCK. Wręczono również dyplomy, podziękowania i wyróżnienia działaczom oraz propagatorom działalności Klubu HDK PCK. Odznakę Honorową IV stopnia otrzymała pani Ewa Pindel, która opiekuje się szkolnym kołem PCK w paczkowskiej "Trójce".

Impreza, oprócz możliwości podsumowania całorocznej działalności Klubu HDK PCK w Paczkowie, przyniosła także okazję podziękowania wszystkim, którzy od lat dzielą się cząstką siebie, oddając życiodajny i niezwykle cenny płyn - krew. Promują w ten sposób ideę honorowego krwiodawstwa i ratują ludzkie życie, co jest godne najwyższego szacunku i uznania. 

fot. HDK PCK Famad Paczków

Otwórz