Zima coraz bliżej - nie bądźmy obojętni!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zima coraz bliżej - nie bądźmy obojętni!

Wielkimi krokami zbliża się zima, temperatury z dnia na dzień są niższe. Niekorzystne skutki zimowej aury najbardziej odczuwają osoby bezdomne, starsze, samotne, niepełnosprawne życiowo, które w sposób szczególny wymagają wsparcia i pomocy. Nie bądźmy wobec nich obojętni.

W trosce o dobro osób potrzebujących niezmiernie istotne jest zaangażowanie społeczne i wykazanie wrażliwości na los osób pozbawionych dachu nad głową, posiadających złe warunki lokalowe lub pozostawionych bez opieki i pomocy osób najbliższych. Dla wielu z nich zima jest najtrudniejszym okresem w ciągu roku - cierpią z powodu zimna, bo nie stać ich na zakup opału, są samotni i nikt im nie pomaga. Organizujmy pomoc międzysąsiedzką, ale też bądźmy dobrymi obserwatorami. 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Paczków o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu, dla których okres zimowy bywa prawdziwą walką o przetrwanie. Jeśli zaobserwujecie Państwo w swoim sąsiedztwie, na ulicy, w parku, ogródkach działkowych czy klatce schodowej osobę bezdomną lub jeżeli wiecie o starszych schorowanych ludziach, którzy mieszkają samotnie i wymagają pomocy - przekażcie takie informacji odpowiednim służbom. Tylko szybka reakcja pozwoli na podjęcie skutecznych interwencji. Wykażmy się wrażliwością na sprawy osób najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego. 

Pamiętajmy, że widząc o tej porze roku kogoś drzemiącego na ławce (np. osobę, która jest wyraźnie zamroczona alkoholem) bezwzględnie należy wezwać policję - takiemu człowiekowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo!

W Gminie Paczków sygnały o potrzebie niesienia pomocy prosimy zgłaszać do:

  • Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie - ul. Daszyńskiego 11, tel. / fax (77) 431 62 09
  • Komendy Straży Miejskiej w Paczkowie - ul. Wojska Polskiego 3, tel. / fax (77) 431 62 31
  • Komisariatu Policji w Paczkowie - ul. Mickiewicza 11, tel. / fax (77) 439 04 45
Otwórz