Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I.  Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1. Lokal mieszkalny nr 4 – Paczków, ul. Narutowicza 13-15
2. Lokal mieszkalny nr 2 – Paczków, ul. Narutowicza 12-14
3. Lokal mieszkalny nr 7 – Paczków, ul. Rynek 49
4. Lokal mieszkalny nr 1 – Paczków, ul. Miraszewskiego 4
5. Lokal mieszkalny nr 2 – Paczków, ul. Armii Krajowej 14
6. Lokal mieszkalny nr 1 – Paczków, ul. Narutowicza 4
7. Lokal mieszkalny nr 7 – Paczków, ul. Staszica 12

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.


 

 

 

 

 

Otwórz