Szukasz mieszkania w centrum Paczkowa? Sprawdź tę ofertę!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Szukasz mieszkania w centrum Paczkowa? Sprawdź tę ofertę!

Gmina Paczków ma ciekawą ofertę dla wszystkich tych, którzy szukają mieszkania w ścisłym centrum "Polskiego Carcassonne". Wkrótce odbędzie się drugi przetarg na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych na poddaszu kamienicy Rynek 52, dlatego w grę może wchodzić wykupienie obu mieszkań i co za tym idzie stworzenie wygodnego, połączonego korytarzem mieszkania o powierzchni ponad 56 m2. Warto dodać, że ze względu na zabytkowy charakter budynku, w którym oba lokale się znajdują, cena ma szansę być bardzo korzystna.

Warto dodać, że ustalone w przetargach ceny zostaną obniżone aż o 55% z tytułu wpisu nieruchomości do rejestru zabytków, zatem koszty nabycia nieruchomości mogą okazać się wyjątkowo atrakcyjne.

Pierwszy ze wspomnianych lokali mieszkalnych oznakowany jest numerem 8 i jest położony na III piętrze (poddaszu). Powierzchnia użytkowa mieszkania sięga 34 m2, a składa się na nią pokój, kuchnia, WC i przedpokój. Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze: piwnica (3,10 m2) oraz strych (15,88 m2). Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w wysokości 8/100 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 379/18 o pow. 0,0287 ha. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN, US - tereny mieszkaniowo-usługowe. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza wynosi 48 500 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 9 listopada 2012 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (4 850,00 zł) na konto lub do kasy UM Paczków najpóźniej do dnia 5 listopada 2012 r. do godz. 15.00.

Drugi lokal oznaczony jest numerem 9 i jest położony na tej samej kondygnacji kamienicy Rynek 52, naprzeciw opisywanego powyżej mieszkania nr 8. Lokal składa się z pokoju, kuchni i WC, które łącznie mierzą 22,38 m2. Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze: piwnica (4,50 m2) oraz strych (4,80 m2). Podobnie jak w przypadku pierwszego mieszkania, z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń (w wysokości 5/100) oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 379/18 o pow. 0,0287 ha. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN, US - tereny mieszkaniowo-usługowe. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza wynosi 32 100 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 9 listopada 2012 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (3 210,00 zł) na konto lub do kasy UM Paczków najpóźniej do dnia 5 listopada 2012 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o obu przetargach znaleźć można w ogłoszeniu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Budynek Rynek 52 wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1561/66. Oznacza to, że wszelkie prace remontowe powinny być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim. Na uwadze należy mieć narzucone warunki konserwatorskie, które zakładają ochronę elewacji z ich detalem architektonicznym (zwł. szczyt na pilastrach, konsole), zabytkową stolarkę okienną i drzwiową oraz wystój wnętrz (balustrady schodów, boazerie, piece kaflowe, sztukaterie na sufitach, malowidła itp.). Obecność obiektu w rejestrze zabytków skutkuje wspomnianą już obniżką ustalonych w obu przetargach cen aż o 55%, dlatego oferta może okazać się wyjątkowo atrakcyjna - np. w przypadku, gdy w przetargu cena wywoławcza mieszkania osiągnie kwotę 50 tys. zł, to zastosowana bonifikata spowoduje jej obniżenie do sumy 22,5 tys. zł i właśnie tyle nabywcę kosztować będzie ten lokal.

Otwórz