Ze sklepowych półek muszą zniknąć alkohole z Czech!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ze sklepowych półek muszą zniknąć alkohole z Czech!

W związku z przypadkami śmiertelnego zatrucia alkoholem metylowym w Czechach, Główny Inspektor Sanitarny wydał w niedzielę 16 września decyzję o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi - z wyjątkiem piwa i wina - wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.

Powodem tej decyzji jest sfałszowany alkohol, który wprowadzono do sprzedaży na terenie Czech. W podrobionych butelkach znajduje się alkohol metylowy, który jest niebezpieczną trucizną - jego spożycie może być śmiertelne. O powadze sytuacji najlepiej świadczą statystyki, które napływają z kraju naszych południowych sąsiadów - do poniedziałku w Czechach zmarło 20 osób, a 35 znajduje się w szpitalach.

Ze względów bezpieczeństwa Ministerstwo Zdrowia zaleca powstrzymanie się od konsumpcji jakiegokolwiek alkoholu wysokoprocentowego pochodzącego z Republiki Czeskiej, a Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję o wstrzymaniu na terenie całej Polski sprzedaży czeskich alkoholi o zawartości powyżej 20% alkoholu dostępnych zarówno w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, jak również punktach gastronomicznych. Zakaz sprzedaży nie obejmuje piwa oraz wina. Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja GIS jest wydana na podstawie art. 27c ust. 1 oraz art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) w zw. z art. 104 § 1, art. 107 § 1 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.).

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, w przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym należy udać się do najbliższego szpitala lub wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego. Jedynie podjęcie wczesnego leczenia może uchronić osoby zatrute przed poważnymi konsekwencjami.

Poniżej etykiety śmiercionośnego alkoholu z Czech - zdjęcie pochodzi ze strony internetowej czeskiej policji (www.policie.cz).

 

Otwórz