Na sprzedaż 29 arów na ulicy Kościuszki

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Na sprzedaż 29 arów na ulicy Kościuszki

Gmina Paczków ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży niemal 29-arowej nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie przy ul. Kościuszki.

Mowa o gruncie oznaczonym jako działka nr 418/15 o powierzchni 0,2845 ha, zabudowanej budynkiem warsztatowym z częścią biurową o powierzchni użytkowej 225,17 m2 i budynkiem warsztatowo-garażowym o powierzchni użytkowej 98,67 m2. Na działce znajduje się słup energetyczny, szambo oraz zbiornik paliwowy.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 1571/66. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym to: tereny urządzeń obsługi rolnictwa. Nieruchomość obciążona jest prawem użytkowania ustanowionego na rzecz Kółka Rolniczego w Paczkowie. 

Cena wywoławcza wynosi 75 200,00 zł. Rokowania na sprzedaż nieruchomości zostaną przeprowadzone w piątek 26 października 2012 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala nr 12, I piętro). Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  • wpłata zaliczki w wysokości 7 520,00 zł, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, do dnia 22 października 2012 r.
  • złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach do dnia 22 października 2012 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na upłynął 29 marca 2012 r. Do tej pory na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone zostały dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym - w terminach 25 maja 2012 r. oraz 10 sierpnia 2012 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej - Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, pokój nr 1 (parter) tel. (77) 431 6791, wew. 110. Więcej na temat rokowań znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz