Dotacje dla studiujących osób niepełnosprawnych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dotacje dla studiujących osób niepełnosprawnych

Tylko do 10 października można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu STUDENT II, wspierającego kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych.

"Student II" jest programem edukacyjnym, który prowadzi opolski oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem tej idei jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie ich, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Obecnie zaledwie około 5% osób niepełnosprawnych posiada wykształcenie wyższe. Tak niski wskaźnik jest świadectwem rozpowszechnionej wśród osób niepełnosprawnych świadomości istnienia barier utrudniających im zdobycie wykształcenia oraz braku wiary w możliwość ich przełamania. Wystarczy dodać, że niski poziom wykształcenia wśród osób niepełnosprawnych przekłada się na wysokie bezrobocie, szczególnie długotrwałe (ok. 60% osób niepełnosprawnych, które są bezrobotne powyżej 12 miesięcy, posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe), a szybko można dojść do wniosku, że poprawa tej sytuacji jest niezwykle istotną kwestią.

Program "Student II" jest kontynuacją realizowanego przez PFRON (w latach 2002-2007) programu pn. "Student - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych". Od daty rozpoczęcia realizacji tego programu, pomocą finansową obejmowano coraz większą liczbę uczących się osób niepełnosprawnych. W 2002 roku dofinansowanie w ramach programu uzyskało 1 670 osób, natomiast w 2006 roku z pomocy przewidzianej w programie skorzystało ponad 10 000 osób. Łączne wydatki Funduszu na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach programu "Student" w latach 2002-2007 przekroczyły kwotę 100 mln zł.

W tym roku termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki niepełnosprawnych studentów uczelni wyższych mija w środę 10 października - dokumenty należy składać w opolskim oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Opole, ul. Koraszewskiego 8-16). Obszerna informacja na temat programu "Student II" oraz niezbędne formularze znajdują się na oficjalnej stronie PFRON.

Otwórz