Sprostowanie informacji umieszczonej w BIP

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Sprostowanie informacji umieszczonej w BIP

Informujemy, że, na skutek błędu rachunkowego, w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie pojawiła się pomyłka dotycząca kwoty umorzenia zaległości podatkowej za 2011 r. dla Państwa Marzeny i Piotra Kalka.

Podaną błędnie informację wykorzystała redakcja tygodnika "Nowiny Nyskie", zamieszczając ją w treści artykułu pt. "Gmina umarza podatki" z nr 26/2012. Prawidłowa kwota umorzenia to 19.888,55 zł, a nie jak podano w wykazie - 42.877,93 zł. Roczny wymiar podatku Państwa Kalka wynosi 40.299,00 zł.

Zaistniały błąd został skorygowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Jednocześnie do redakcji "Nowin Nyskich" została wystosowane oficjalne pismo z prośbą o zamieszczenie sprostowania do artykułu pt. "Gmina umarza podatki", którego treści przed drukiem nie konsultowano.

Za wspomniany błąd i powstałe w jego wyniku nieporozumienie serdecznie przepraszamy.

Otwórz