Ogłoszenie o przetargu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ogłoszenie o przetargu

Gmina Paczków ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Paczkowie przy ul. Kościuszki.

Mowa o gruncie oznaczonym jako działka nr 418/15 o powierzchni 0,2845 ha zabudowanej budynkiem użytkowo – gospodarczym o powierzchni użytkowej 223,94 m² i budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 117,97 m². Na działce znajduje się słup energetyczny, szambo oraz zbiornik paliwowy.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 1571/66. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym to: teren urządzeń obsługi rolnictwa. Nieruchomość obciążona jest prawem użytkowania ustanowionego na rzecz Kółka Rolniczego w Paczkowie.

Cena wywoławcza wynosi 93.000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2012 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie ( sala konferencyjna). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (9.300,00 zł) na konto UM Paczków najpóźniej do dnia 06.08.2012 roku. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu..

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, pok. nr 1 (parter) tel. (77) 4316791 wew.110. Więcej na temat przetargu znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

 

Otwórz