Sołeckie raporty - Trzeboszowice, Stary Paczków, Kamienica

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Sołeckie raporty - Trzeboszowice, Stary Paczków, Kamienica

Od 2010 roku w budżecie Gminy Paczków zabezpieczany jest tak zwany "fundusz sołecki", dzięki któremu w podpaczkowskich wsiach zrealizowano ostatnio sporo ciekawych inwestycji proponowanych przez samych mieszkańców. Przedstawiamy dziś pierwszą część cyklu, w którym prezentować będziemy dokonania poszczególnych miejscowości - na "pierwszy ogień" idą Trzeboszowice, Kamienica i Stary Paczków. 

Przypomnijmy, że fundusz sołecki to środki finansowe, które w budżecie Gminy Paczków zarezerwowane są dla wsi. Po raz pierwszy pieniądze te pojawiły się w paczkowskim planie finansowym w 2010 roku. Łączna kwota funduszu dzielona jest na poszczególne sołectwa według ilości mieszkańców, a informacja o ostatecznej sumie przeznaczonej dla danej miejscowości trafia do sołtysa. Ten ma obowiązek zwołać zebranie wiejskie i wspólnie z mieszkańcami zdecydować na nim, na co pieniądze te mają w danym roku zostać przeznaczone. Następnie propozycje sołectw trafiają do Burmistrza Gminy Paczków, który weryfikuje je i ostatecznie "zaklepuje" środki w budżecie. 

W 2011 roku środki na fundusz sołecki sięgnęły kwoty 154 tys. zł, a w tym roku przekroczyły już sumę 165 tys. zł. Pieniądze dzielone są pomiędzy 12 sołectw Gminy Paczków - proporcjonalnie do ilości ich mieszkańców. Fundusz sołecki jest dość "młodym" rozwiązaniem, ale zdążył się już nieźle zaaklimatyzować w paczkowskiej społeczności. Ten sposób dotowania sołectw gwarantuje aktywny udział mieszkańców w zarządzaniu ich miejscowością - to oni decydują na co wydać przyznawane pieniądze, a nie od dziś wiadomo, że właśnie lokalna społeczność najlepiej zna priorytety i potrzeby swojej wsi.

TRZEBOSZOWICE - 20 163 zł na rok 2012

W 2011 roku mieszkańcy Trzeboszowic zdecydowali, że całą sumę przyznanego funduszu sołeckiego zainwestują w wykonanie nowej elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej. Pokaźny gmach placówki prezentował się mało estetycznie, dlatego społeczność wsi zdecydowała się odświeżyć go z zewnątrz. Zadanie o wartości prawie 19 tys. zł przywróciło szkole dawny blask. Dziś obiekt, ku uciesze uczniów, wygląda znacznie lepiej, a jest szansa na kolejne zmiany - pokaźną część tegorocznego przydziału z funduszu sołeckiego trzeboszowiczanie zdecydowali przeznaczyć na uzupełnienie ubytków elewacji i pomalowanie ścian sali gimnastycznej oraz zaplecza kuchennego PSP. Ponad 10 tys. zł pozwoli zatem odnowić pozostałą część szkoły, dzięki czemu placówka ma szansę stać jedną z ładniejszych w okolicy. 

W tym roku z funduszowych środków Trzeboszowice wykonały również urokliwy plac zabaw w pobliżu centrum wsi. Dzięki środkom wywalczonym w 2011 roku ze Starostwa Nyskiego, mieszkańcy przystosowali teren, a następnie wyposażyli go w kilka drewnianych zabawek, które służą teraz najmłodszym mieszkańcom sołectwa. Zadanie pochłonęło w sumie ok. 25 tys. zł, w tym 10 tys. zł ze środków funduszu sołeckiego. 

STARY PACZKÓW - 15 887 zł na rok 2012

W zeszłorocznym "rozdaniu" funduszu sołeckiego Staremu Paczkowowi przypadło w udziale przeszło 14,7 tys. zł. Znakomitą większość tej kwoty władze sołectwa przeznaczyły na doinwestowanie miejscowej świetlicy wiejskiej - 3,5 tys. zł wydatkowano na wymianę okien, a ponad 8,2 tys. zł na zakup nowego wyposażenia obiektu - sprzętu AGD, mebli, telewizora itp. Pozostałe pieniądze pozwoliły nabyć kosiarkę, która pomoże w utrzymaniu estetyki wiejskich trawników.

W bieżącym funduszu dla Starego Paczkowa zarezerwowana jest kwota ok. 15,9 tys. zł. Decyzją mieszkańców, środki te znów w dużej mierze pomogą doposażyć świetlicę wiejską - za prawie 11,7 tys. zł remontu doczekają się toalety, a kolejne 2,9 tys. zł "pochłonie" zakup zmywarki i mebli kuchennych. Tegoroczne inwestycje dopełni zamontowanie nowej oprawy jednej z ulicznych lamp.

KAMIENICA - 22 503 zł na rok 2012

Pieniądze przyznane Kamienicy z zeszłym roku (20,9 tys. zł) pozwoliły zrealizować mieszkańcom trzy istotne inwestycje. Przy budynku szkoły podstawowej powstał sporych rozmiarów plac zabaw z kilkoma rozbudowanymi elementami - na placu wybudowano piaskownicę, pojawił się też drewniany pociąg, kolorowa zjeżdżalnia, kilka drabinek, bujaków i pomostków. Przedsięwzięcie kosztowało wieś 12,4 tys. zł. Pozostałą kwotę mieszkańcy przeznaczyli na przebudowę kuchni w Wiejskim Domu Kultury (5,9 tys. zł) oraz dobudowę suszarni na mundury w siedzibie OSP (2,6 tys. zł)

Rok 2012 przyniósł Kamienicy ponad 22,5 tys. zł, które na zebraniu wiejskim rozdysponowano na kolejne trzy zadania. Pierwszym z nich był zakup i montaż barierek odgradzających plac na przystanku autobusowym od rzeki. Zadanie jest już zrealizowane - pochłonęło 8,1 tys. zł. Teraz przed mieszkańcami kolejne inwestycje - dalsza rozbudowa siedziby OSP (w tym roku powstanie tam dodatkowy magazynek gospodarczy - koszt 5 tys. zł) oraz doposażenie powstałego w zeszłym roku placu zabaw na terenie rekreacyjnym, zwanym przez miejscowych "pasionkiem" (pojawi się na nim namiot, wiata oraz ławki - koszt 9,4 tys. zł).

"Raporty" z realizacji funduszy sołeckich w innych podpaczkowskich wsiach zaprezentujemy wkrótce - zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Otwórz