Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.  Lokal mieszkalny nr 7 – ul. Emilii Plater 3, Paczków;
2.  Lokal mieszkalny nr 4 – ul. Rynek 24, Paczków;
3.  Lokal mieszkalny nr 3 – ul. Staszica 14, Paczków;
4.  Lokal mieszkalny nr 3 – ul. Wojska Polskiego 1, Paczków;
5.  Lokal mieszkalny nr 6 – ul. Wojska Polskiego 1, Paczków;
6.  Lokal mieszkalny nr 2 – ul. Górska 5, Paczków;
7.  Lokal mieszkalny nr 7 – Rynek 21, Paczków;
8.  Lokal mieszkalny nr 2 – Unikowice 21

II.     Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 683/8, 609/7

III.   Najem na okres do 3 lat:
1.  Najem lokalu użytkowego położonego w Paczkowie przy ul. Kościelnej, dz. Nr 392/17.
2.  Najem pomieszczenia garażowego położonego w Paczkowie przy ul. Sikorskiego, dz. 358/24.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

 

 

Otwórz