Wykaz nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

  • Lokal mieszkalny nr 1 - ul. Staszica 13

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:

  • Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczona nr działki 1254, 330, 358/24, 371/8, 646/13, 273, 448/3, 339/11, 609/7, 350
  • Część nieruchomości gruntowej położonej w Kamienicy oznaczona nr działki 1008.

III. Najem lokalu na okres do 3 lat:

  • Lokal użytkowy - Paczków ul. Staszica 28a
  • Lokal użytkowy - Paczków ul. Moniuszki 2

UWAGA! Ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz