Rozliczasz się z podatku? Przekaż 1% na OPP!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rozliczasz się z podatku? Przekaż 1% na OPP!

Początek każdego roku to okres rozliczeń podatkowych. Przypominamy, że przy tej okazji można wydatnie pomóc wielu organizacjom pożytku publicznego. Jak? To bardzo proste...

W tym roku podatnicy już po raz dziewiąty mają możliwość odpisania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W Polsce OPP jest już ponad 7000, dlatego wybór jest spory. Również w Gminie Paczków funkcjonują stowarzyszenia posiadające status organizacji pożytku publicznego, dlatego warto przemyśleć możliwość wsparcia ich działalności poprzez przekazanie części podatku. Kompletna baza organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie internetowej www.baza.pozytek.ngo.pl.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% należnego podatku dla OPP, to nic innego jak wskazanie przez niego w zeznaniu podatkowym (bądź jego korekcie) konkretnej organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Konieczne jest podanie także kwoty do przekazania tej organizacji - nie może ona przekroczyć 1 proc. podatku należnego. Poszczególne zeznania podatkowe zawierają wydzielone w tym celu pola.

Z roku na rok coraz więcej Polaków decyduje się na pomoc OPP przekazując 1% podatku na ich rzecz i ta wzrostowa tendencja się utrzymuje. W ostatnich latach zaszły spore zmiany w formie rozliczenia - zmiany, który znacznie ułatwiają przekazywanie 1% podatku na rzecz OPP. Obecnie wystarczy pamiętać o kilku zasadach:

  • podatnik wskazuje opp (nazwa oraz numeru KRS) i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym (nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%),
  • podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji,
  • podatnik ma możliwość określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1% (rubryka Informacje uzupełniające)
  • jeśli odpis przekazywane jest dla organizacji, która ma oddziały, podatnik nie ma możliwości wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1%,
  • organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% - dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota,
  • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie,
  • w przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

W naszej Gminie funkcjonują trzy organizacje pożytku publicznego, które podatnicy mogą wesprzeć odpisaniem 1% swojego podatku:

  • Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie (nr KRS 0000116168),
  • Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych "Więź" (nr KRS 0000292113)
  • Klub Sportowy "Sparta" Paczków (nr KRS 0000255310).

Warto skorzystać z możliwości pomocy lokalnym organizacjom, które spełniają istotne misje społeczne - niesienie pomocy potrzebującym, wspieranie rozwoju młodych ludzi i krzewienie kultury fizycznej. Zachęcamy do skorzystania z tej formy odpisu podatkowego, bo to jedna z prostszych metod wsparcia ważnych inicjatyw.

Na zakończenie dodajmy, że wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. W jednym zeznaniu można wskazać dane tylko jednej organizacji. Jeżeli podatnik udzieli na to zgody, urząd skarbowy przekaże organizacji oprócz pieniędzy także dane przekazującego: imię, nazwisko i adres. 

Otwórz