W Paczkowie rusza Świetlica Środowiskowa

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności W Paczkowie rusza Świetlica Środowiskowa

W poniedziałek 30 stycznia Gmina Paczków uruchamia w paczkowskim Ośrodku Kultury i Rekreacji nową Świetlicę Środowiskową dla wszystkich dzieci.

Świetlice środowiskowe to placówki przeznaczone szczególnie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale w wyjątkowych przypadkach mogą być do nich przyjmowane również dzieci młodsze. Podstawowym zadaniem świetlicy jest otaczanie dzieci i młodzieży opieką wychowawczą, tworzenie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz wyrównywanie braków wychowawczych rodziny. Brzmi poważnie, ale paczkowska świetlica ma w miarę potrzeb przede wszystkim zapewnić dzieciom opiekę po zajęciach lekcyjnych, pomoc w odrabianiu lekcji oraz organizację zabaw i zajęć, które wspomogą integrację oraz wspólną naukę i rozrywkę małych paczkowian. 

Dzieci i młodzież mogą zgłaszać się do placówki same lub być kierowane przez pedagogów szkolnych lub rodziców. Zajęcia prowadzić będzie odpowiednio wykształcona i przygotowana do tego typu pracy animatorka. Paczkowska Świetlica Środowiskowa będzie udostępniona dwa razy w tygodniu - w każdy poniedziałek i w środę w godz. od 15:00 do 17:00. 

Warto nadmienić, że to pierwsza od kilku lat tego typu placówka w naszym mieście. Świetlice środowiskowe znakomicie sprawdzają się za to na terenach wiejskich - takie oddziały funkcjonują w Kozielnie, Dziewiętlicach, Ujeźdźcu, Starym Paczkowie i Trzeboszowicach. Jednostka w paczkowskim OKiR-ze będzie zatem szóstą taką placówką w Gminie Paczków. Jak się sprawdzi? Czas pokaże.

Otwórz