Na sprzedaż 6 arów na ulicy Robotniczej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Na sprzedaż 6 arów na ulicy Robotniczej

Gmina Paczków ogłasza przetarg na sprzedaż ponad 6-arowej nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie przy ul. Robotniczej.

Mowa o niezabudowanym gruncie oznaczonym jako działka nr 553 o powierzchni 0,0620 ha. Działka położona jest w niedalekim sąsiedztwie wjazdu na obwodnicę Paczkowa, w otoczeniu zagospodarowanych terenów zabudowy mieszkalnej oraz gruntów o przeznaczeniu rolnym. Znajdują się na niej dwa słupy energetyczne.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt ten oznaczony jest jako teren zieleni trwałej-łęgowej - na dziś nie dopuszcza się na nim lokalizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych. Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi 5 700,00 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 24 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala nr 12, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 570,00 zł (stanowiące 10% ceny wywoławczej) do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie do poniedziałku 20 lutego 2012 r. do godz. 15.00. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej - Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, pokój nr 1 (parter) tel. (77) 431 6791, wew. 110. Więcej na temat przetargu znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz