Uwaga rolnicy - zmiany w podatku akcyzowym!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Uwaga rolnicy - zmiany w podatku akcyzowym!

Mamy istotną informację dla wszystkich rolników - pod koniec 2011 roku Rada Ministrów określiła nową stawkę zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej oraz nowe terminy ubiegania się o te pieniądze. Na swoich stronach internetowych poinformowało o tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Rząd na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. ustalił stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

Producenci rolni z terenu naszej gminy będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Burmistrza Gminy Paczków. Warto podkreślić, że zmianie uległy terminy składania dokumentacji - w poprzednich latach wnioski przyjmowano w marcu i wrześniu, a w tym roku obowiązują dwa nowe terminy:   

  • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Osoby ubiegające się o zwrot podatku akcyzowego mogą spodziewać się wypłacenia pieniędzy w następujących terminach:

  • w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie wypłata w dniach od 2 do 30 kwietnia 2012 r.
  • w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie wypłata w dniach od 1 do 31 października 2012 r.

Zwrot dokonywany będzie gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Paczkowie lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Otwórz