Na sprzedaż 29 arów na ulicy Kościuszki

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Na sprzedaż 29 arów na ulicy Kościuszki

Gmina Paczków ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży niemal 29-arowej nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie przy ul. Kościuszki.

Mowa o gruncie oznaczonym jako działka nr 418/15 o powierzchni 0,2845 ha, zabudowanej budynkiem warsztatowym z częścią biurową o powierzchni użytkowej 225,17 m2 i budynkiem warsztatowo-garażowym o powierzchni użytkowej 98,67 m2. Na działce znajduje się słup energetyczny, szambo oraz zbiornik paliwowy.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 1571/66. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym to: tereny urządzeń obsługi rolnictwa. Nieruchomość obciążona jest prawem użytkowania ustanowionego na rzecz Kółka Rolniczego w Paczkowie oraz umową dzierżawy z dnia 02.07.2007 r.

Cena wywoławcza wynosi 85 000,00 zł. Rokowania na sprzedaż nieruchomości zostaną przeprowadzone we wtorek 15 listopada 2011 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala nr 12, I piętro). Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  • wpłata zaliczki w wysokości 8 500,00 zł, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy,
  • złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej - Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, pokój nr 1 (parter) tel. (77) 431 6791, wew. 110. Więcej na temat rokowań znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz