Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.  

I.    Sprzedaż w drodze przetargu:
1.    Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie -  oznaczona jako działka nr 954 i 953 o pow. 0,0605 ha.
2.    Lokal mieszkalny nr 6 - Paczków, ul. Daszyńskiego 5

II.    Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.    Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie – działka nr 367/23 o pow. 0,0094 ha – przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.

III.    Dzierżawa nieruchomości:
1.    Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 213.
2.    Nieruchomość gruntowa położona w Kamienicy oznaczona jako działka nr 1016.
3.    Część nieruchomości gruntowych położonych w Gościcach oznaczona numerem działki 323.
4.    Część nieruchomości gruntowej położonej w Unikowicach  oznaczonej numerem działki 135/1.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz