Zaczynamy rewitalizację! Na początek oświetlenie murów i parków

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zaczynamy rewitalizację! Na początek oświetlenie murów i parków

W Paczkowie rusza kolejna duża inwestycja - rozpoczynamy prace przy pierwszym etapie rewitalizacji centrum naszego miasta, czyli montażu nowego oświetlenia parkowego oraz iluminacji architektonicznych zabytków Paczkowa.

Przedsięwzięcie zapowiada się niezwykle efektownie - iluminacje zostaną zainstalowane wzdłuż całego pierścienia murów obronnych, we wnętrzach baszt łupinowych oraz wokół wież bramnych. W późniejszym czasie oświetlona zostanie również planowana ścieżka widokowa po koronie muru obronnego w pobliżu Bramy Nyskiej. Projekt przewiduje także montaż nowego oświetlenia wszystkich alejek paczkowskich plant. Ta realizacja nie tylko wydatnie poprawi jakość prezentacji unikatowych paczkowskich zabytków po zmroku - w nocy wokół centrum Paczkowa będzie też znacznie bezpieczniej.

Plac budowy pod tę inwestycję został już przekazany wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy, a na początku przyszłego tygodnia planowane jest pierwsze robocze spotkanie z geodetami. Po tych ustaleniach, prace będą mogły ruszyć pełną parą. Realizacja potrwa najprawdopodobniej do końca października 2011. Wiele wskazuje na to, że już w listopadzie tego roku paczkowskie planty i średniowieczne fortyfikacje zostaną profesjonalnie doświetlone.

Całkowity koszt tego zadania sięgnie 560 tys. zł, a wydatek ten zostanie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 / działanie 6.1. - Rewitalizacja obszarów miejskich.

Przypomnijmy, że dokładnie 25 marca po zmroku do Paczkowa zjechali projektanci i pracownicy firmy przygotowującej dokumentację projektową tej inwestycji, którzy, w obecności przedstawiciela Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dokonali pierwszego testu oświetlenia zabytkowej architektury naszego miasta. Celem tej wizyty było dokonanie wyboru sposobu doświetlania murów obronnych i wież bramnych oraz dobranie świetlówek o odpowiedniej mocy i właściwej barwie światła. O szczegółach tego testu pisaliśmy na łamach naszej strony internetowej.

Poniżej przypominamy szczegóły zakresu wspomnianego projektu:

Oświetlenie murów obronnych
Iluminacja wokół pierścienia paczkowskich murów obronnych zostanie zrealizowana przy użyciu 186 opraw doziemnych (montowanych w gruncie). Zastosowane świetlówki nazywane są "najazdowymi" - ich trwałość pozwala wytrzymać nawet nacisk najeżdżającego na nie samochodu. Lampy zostaną zainstalowane na całej długości fortyfikacji, po ich zewnętrznej stronie. W okolicach budynku Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszeniowego (ul. Kościelna) oświetlenie murów zamontowane zostanie zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz murów obronnych (fragment murów od Furty Zmarłych do Wieży Kłodzkiej, widoczny od strony wjazdu w ulicę Kościelną, w głębi po prawej stronie). Całość pozwoli oświetlić zabytkowe mury i baszty łupinowe. Oddzielne świetlówki zostaną zainstalowane również we wnętrzach baszt łupinowych.

Oświetlenie wież bramnych
Oświetlenie Wieży Wrocławskiej, Wieży Kłodzkiej, Wieży Ząbkowickiej i baszty łupinowej przy Bramie Nyskiej umożliwi 8 kompletów projektorów, które zostaną zainstalowane na słupach oświetlenia parkowego, specjalnie zaprojektowanych oddzielnych słupach oraz na wysięgnikach okalających wieże budynkach. Hełmy wszystkich wież zostaną dodatkowo oświetlone przy pomocy szczelnych opraw o wąskiej optyce światła. Planowane jest też rozświetlenie wieżowych wnęk okiennych.

Oświetlenie alejek plant miejskich
Projekt iluminacji zabytków Paczkowa przewiduje również montaż nowego systemu oświetlenia parkowego. Obecnie w parkach zamontowane są 24 lampy, a część z nich wymaga całkowitej wymiany. W ramach rewitalizacji w paczkowskich parkach okalających centrum miasta pojawi się w sumie 28 nowych stylizowanych słupów stalowo-żeliwnych o wysokości 4 metrów, na których osadzone zostaną oprawy w stylu retro. Zastosowane w nich świetlówki będą wysokoprężnymi, energooszczędnymi źródłami światła o jasnej barwie. Oprawy wykonane będą ze stali nierdzewnej, a ich wysoka szczelność będzie skutecznie zapobiegać dostawaniu się brudu i owadów do środka, co zapewni utrzymanie ich w czystości przez cały okres eksploatacji. Projekt przewiduje rozbudowanie systemu oświetleniowego paczkowskich plant o dodatkowe cztery lampy - ich montaż planowany jest na odcinku od Wieży Kłodzkiej do zakrętu ulicy Sienkiewicza. 

Oświetlenie ścieżki widokowej przy Bramie Nyskiej
Planowana w ramach rewitalizacji ścieżka widokowa po koronie muru obronnego w okolicach Bramy Nyskiej również zostanie kompleksowo doświetlona. Lampy będą zamontowane zarówno wzdłuż chodnika ścieżki, jak i we wnętrzach objętych trasą baszt łupinowych. Od zewnętrznej strony galeria spacerowa oświetlona zostanie przy pomocy opraw iluminacji murów obronnych.

Otwórz