Wykazy nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu zostały podane do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków. 

 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu:

I. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej:

  • Lokal mieszkalny nr 5 - Paczków, ul. Kościuszki 16
  • Lokal mieszkalny nr 4 - Paczków, ul. Kościuszki 14
  • Lokal mieszkalny nr 4 - Paczków, ul. Dąbrowskiego 16
  • Lokal mieszkalny nr 2 - Paczków, ul. Staszica 20

II. Najem nieruchomości:

  • Lokal użytkowy - Paczków, ul. Rynek 47
  • Pomieszczenie garażowe - Paczków, ul. Moniuszki (dz. nr 272/1)
III. Dzierżawa na okres 3 lat:

  • część nieruchomości gruntowych położonych w Trzeboszowicach oznaczone numerem działek: 828, 699/2, 699/5,
  • część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczone numerem działek 325, 650, 144/9, 51/2, 646/13, 1093/7, 785/3, 371/8, 658/1, 658/2, 658/3,
  • część nieruchomości gruntowej położonej w Kamienicy oznaczonej numerem działki 977.

UWAGA: ustala się sześciotygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz