Lokal użytkowy na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Lokal użytkowy na sprzedaż

Gmina Paczków ogłosiła niedawno przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Armii Krajowej 38 w Paczkowie.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 38,66 m2, który mieści się na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Armii Krajowej 38 w Paczkowie. Dokładną lokalizację wspomnianej działki ilustruje załączona mapa (poniżej).

Lokal składa się z sali sprzedaży, magazynu i toalety. Do niedawna funkcjonował w tym miejscu sklep spożywczy. Pozwala na to zapis przeznaczenia tej nieruchomości, który w miejscowym planie definiuje ją jako element terenu obiektów i urządzeń zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z dopuszczeniem przeznaczenia części budynku na wykonywanie działalności gospodarczej. Ogromnym atutem tego miejsca jest atrakcyjna lokalizacja - przy jednej z głównych ulic Paczkowa (droga wojewódzka nr 382), biegnącej w kierunku Ziębic czy Ząbkowic Śląskich, a dalej Świdnicy i Wrocławia.
Z własnością wspomnianego lokalu użytkowego wiąże się udział w wysokości 1757/10000 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 276, które powierzchnia wynosi 0,0707 ha. Warto dodać, że sprzedawana nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Zainteresowani zakupem tego lokalu użytkowego muszą liczyć się z wydatkiem co najmniej 39 800 zł + VAT, bo dokładnie tyle wynosi cena wywoławcza.

Przetarg odbędzie się 10 czerwca 2011 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy lub na konto UM Paczków najpóźniej do dnia 6 czerwca 2011 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Otwórz