Wiosenne inwestycje na drogach

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wiosenne inwestycje na drogach

Wiosna w pełni, dlatego przyszedł czas na pozimowe "porządki" na gminnych drogach - od kilku dni trwają remonty cząstkowe, a niedawno zakończono także konserwację i udrożnienie ulicznych studzienek kanalizacyjnych.

Po śniegu i mrozach nie ma już śladu, jednak jak co roku zima zostawiła po sobie niemiłe "dziedzictwo". Stan nawierzchni niektórych dróg gminnych wymagał pilnych napraw. Do tej pory na remonty cząstkowe przeznaczono w tym roku 24 tys. zł. - pieniądze te pozwoliły na częściowe "połatanie" nawierzchni kilkunastu paczkowskich ulic, m.in. Akacjowej, Klonowej, Dworcowej, Kołłątaja, Kolejowej, Miraszewskiego, Mostowej, Emilii Plater, Polnej, Spacerowej, Młyńskiej i Żeromskiego. Asfaltowe naprawy przeprowadzono też na trasach łączących Kamienicę i Gościce oraz Gościce i Unikowice, a także na kilku miejscach na drogach w Starym Paczkowie i w Kamienicy.
Modernizacje przeprowadzone są najpopularniejszą metodą, tzw. "patcherem" - przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej. W sumie tegoroczne naprawy pochłoną około 70 ton tego materiału. Prace trwają od kilku dni. Tradycyjnie remonty drogowe mogą nieco dezorganizować ruch samochodowy, dlatego apelujemy do kierowców o cierpliwość i zachowanie ostrożności w miejscach przeprowadzania modernizacji.

Kolejną stosowaną metodą poprawy stanu paczkowskich dróg jest uzupełnienie ubytków w ich nawierzchniach przy pomocy tłucznia. Paczkowskie władze samorządowe rozdysponowały i dostarczyły do wszystkich wsi z terenu naszej gminy około 500 ton tłucznia, którego wykorzystanie zostanie zaplanowane przez sołtysów poszczególnych miejscowości. Tłuczeń trafi przede wszystkim na zniszczone drogi transportu rolnego - po zgłoszeniu zapotrzebowania przez gospodarzy sołectw, gmina pomoże im rozplantować i ubić przekazany materiał we wskazanych miejscach. Z budżetu Gminy Paczków na ten cel przeznaczone zostało 21,5 tys. zł.

Kolejną istotną drogową inwestycją, jaką w ostatnim czasie przeprowadzono w naszym mieście, jest wyczyszczenie i konserwacja wpustów ulicznych kanalizacji burzowej, popularnie zwanymi studzienkami kanalizacyjnymi. Stopniałe śniegi i pierwsze wiosenne deszcze spłukały do wnętrza studzienek pozostałości takie jak piasek, żużel oraz drobne przedmioty i odpady komunalne. Wszystko to, co zgromadziło się wewnątrz osadników, trzeba usunąć. Systematyczność czyszczenia wpustów jest bardzo ważna - eliminuje ona ewentualne niedrożności, które utrudniają skuteczne odwadnianie gminnych dróg. Prace wykonano na 45 ulicach Paczkowa - w sumie usunięto zanieczyszczenia z 301 studzienek. Przedsięwzięcie kosztowało Gminę prawie 27 tys. zł. 

Otwórz