Kwalifikacje wojskowe w czerwcu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kwalifikacje wojskowe w czerwcu

Wojewoda Opolski wzywa do kwalifikacji wojskowej, której procedury ruszyły w poniedziałek 4 kwietnia i potrwają do 30 czerwca 2011 roku.

Przypomnijmy, że od 11 lutego 2009 roku, w myśl nowelizacji Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w Polsce nie stosuje się przymusowego poboru do wojska, a 22 stycznia 2010 roku zakończył się proces całkowitego uzawodowienia armii. W ramach kwalifikacji, osoby zgłaszające się do WKU przechodzą badania lekarskie i jedynie na tej podstawie otrzymują dokument o uregulowaniu służby. Nowelizacja ta sprawia, że żaden młody człowiek nie musi się już bać obowiązkowego powołania do wojska. Polska armia przeszła proces uzawodowienia, co oznacza, że w koszarach nie ma już żołnierzy z poboru. Do wojska zgłaszają się jedynie ochotnicy.

W tym roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 1992 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1987-1991, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji podlegają także osoby urodzone w latach 1990-1991, które spełniają określone warunki, np. zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej lub ze względu na stan zdrowia zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. W procesie tym mogą także wziąć udział osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej, ale chcą ubiegać się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby. 

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Paczków. Procedura odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nysie przy ul. Mariackiej 6 (III piętro) w terminie określonym w wezwaniu - dla mieszkańców miasta i gminy Paczków przypada on w dniach od 3 do 7 czerwca 2011 roku (dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00).
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa opolskiego w 2011 roku.

 

Otwórz