Nowe stawki za usługi ZWiK

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nowe stawki za usługi ZWiK

Od 1 kwietnia 2011 roku na terenie gminy Paczków obowiązywać będą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jak co roku, wysokość stawek została obliczona przez paczkowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który dokonał kalkulacji na podstawie przychodów i kosztów z lat poprzednich. Prawidłowość obliczeń zweryfikował, a następnie zatwierdził Burmistrz Gminy Paczków. Stawki będą aktualne przez najbliższe dwanaście miesięcy, czyli co najmniej do dnia 31 marca 2012 r.

Cennik za usługi wodno-kanalizacyjne, obowiązujący od 1 kwietnia 2011 r. przedstawia się następująco:

  • 3,09 zł (brutto) za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych i pozaprzemysłowych odbiorców usług
  • 5,56 zł (brutto) za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
  • 4,57 zł (brutto) za miesiąc - opłata abonamentowa

Powyższe ceny obowiązują dla wszystkich grup odbiorców.

Otwórz