Z rolnictwa do innej branży? Sprawdź!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Z rolnictwa do innej branży? Sprawdź!

Jesteś rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika? Mieszkasz w województwie opolskim na wsi lub małym mieście? Jesteś ubezpieczony w KRUS-ie? Chciałbyś w przyszłości podjąć zatrudnienie poza rolnictwem lub podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą? Skorzystaj z propozycji jaką przygotowała Izba Rolnicza w Opolu.

Mowa o Projekcie "Nowy zawód poza rolnictwem", który opolska Izba Rolnicza realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki - Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - Poddziałanie 8.1.2.Chcesz  Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Głównym celem projektu jest uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby odchodzące z rolnictwa za pomocą wsparcia składającego się z doradztwa zawodowego i szkolenia oraz zwiększenia kompetencji kluczowych. 

Byli rolnicy, którzy planują skierować swoje życiowe tory w kierunku innej profesji, mogą zgłosić się do projektu i skorzystać z zapewnionych w nim udogodnień. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. rozmowy doradcze z doradcą lub psychologiem, opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika oraz wybór odpowiedniego szkolenia oraz udział w szkoleniach zawodowych i warsztatach aktywnego poszukiwania pracy.
W ofercie szkoleń projektu znaleźć można wiele propozycji kursów zawodowych, m.in. na operatora maszyn do robót ziemnych, pilarza, florystę, ogrodnika, spawacza, kierowcę samochodu ciężarowego, elektromontera, księgowego czy specjalistę ds. kadr. Uczestnicy mogą też skorzystać z warsztatów, w ramach których zdobędą wiedzę z zakresu poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych i odbywania rozmowy kwalifikacyjnej. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest nie tylko do rolników, ale też do ich domowników, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach nie związanych z rolnictwem. Każdy z kandydatów musi spełnić łącznie cztery kryteria:

  • zamieszkiwać na terenie województwa opolskiego
  • być ubezpieczonym w KRUS w rozumieniu przepisów ustawy z 20.12.1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • być mieszkańcem gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców
  • nie być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, zlecenie itp., nie prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczą

W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału w projekcie. Szczegóły przedsięwzięcia, zasady rekrutacji i druk ankiety zgłoszeniowej można znaleźć na stronie internetowej www.izbarolnicza.opole.pl/zawod.

Otwórz