Przed nami Narodowy Spis Powszechny

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Przed nami Narodowy Spis Powszechny

Już w kwietniu tego roku w całej Polsce rusza Narodowy Spis Powszechny 2011. W ramach tego największego ogólnopolskiego badania statystycznego zbierane będą szczegółowe dane dotyczące polskiego społeczeństwa m.in. charakterystyki demograficznej ludności, aktywności ekonomicznej, dojazdu do pracy, źródła utrzymania i zasobów mieszkaniowych.

Narodowy Spis Powszechny 2011 będzie pierwszym tego typu przedsięwzięciem od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Ostatni spis ludności i mieszkań był przeprowadzony na terenie całego kraju w na przełomie maja i czerwca 2002 roku, a więc dwa lata przed przystąpieniem Polski do UE.
Przypomnijmy, że jesienią zeszłego roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził Powszechny Spis Rolny. Zebrane w ten sposób szczegółowe, aktualne informacje na temat polskiego rolnictwa, pozwolą na opisanie jego sytuacji społecznej i gospodarczej oraz scharakteryzowanie zachodzących w nim zmian. Na podstawie wyników PSR po raz pierwszy będzie można także dokonać statystycznej analizy rolniczych skutków wejścia naszego kraju w struktury UE.

Teraz pora na Narodowy Spis Powszechny, który dostarczy najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin. Pod lupą statystyków znajdą się także zasoby i warunki mieszkaniowe na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Szczególną wagę tegoroczny spis będzie przykładał do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
W NSP 2011 istotne będzie także uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 roku. Kontynuacja tych badań jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych pomiędzy spisami.

W Narodowym Spisie Powszechnym 2011 będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:

 • stan i charakterystyka demograficzna ludności,
 • edukacja,
 • aktywność ekonomiczna mieszkańców,
 • dojazdy do pracy,
 • źródła utrzymania mieszkańców,
 • niepełnosprawność,
 • obywatelstwo,
 • migracje wewnętrzne,
 • migracje zagraniczne,
 • narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne,
 • wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego),
 • gospodarstwa domowe i rodziny,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Spis ludności i mieszkań 2011 będzie realizowany metodą mieszaną, czyli z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym w następującej kolejności:

 • pobranie danych z systemów informacyjnych,
 • samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych,
 • wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego,
 • wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego.

Do rozpoczęcia procedur Narodowego Spisu Powszechnego 2011 zostały jeszcze prawie trzy miesiące - spis rusza 1 kwietnia 2011 roku. Już teraz apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Paczków, aby odpowiednio się do niego przygotowali. Pamiętajmy, że osoby objęte spisem są zobowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na zadawane pytania.

Szczegółowe informacje na temat NSP 2011 znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Otwórz