Trzy atrakcyjne działki na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Trzy atrakcyjne działki na sprzedaż

Mamy kolejną dobrą informację dla osób poszukujących działek na terenie naszego miasta. Gmina Paczków ogłosiła właśnie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch atrakcyjnych parceli budowlanych i jednej pod zabudowę usługową. Wszystkie trzy nieruchomości leżą przy ulicach Jana III Sobieskiego i Bolesława Chrobrego.

Przedmiotem przetargu są trzy położone w pobliżu siebie nieruchomości gruntowe w okolicach Osiedla Jana III Sobieskiego - dwie przy ulicy Sobieskiego oraz jedna przy ulicy Bolesława Chrobrego. Dokładną lokalizację wspomnianych działek ilustruje zdjęcie lotnicze. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 992/36 i 992/37 przeznaczone są pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową, a parcela nr 992/31 pod zabudowę usługową (tak zwane "usługi nieuciążliwe").

Położenie sprzedawanych działek jest wyjątkowo interesujące - wszystkie trzy grunty położone są w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Jana III Sobieskiego i rzadko uczęszczanej ulicy Chrobrego (okolice budynku dawnego prewentorium).
Pierwsza działka oznaczona jest numerem 992/36 - leży przy ulicy Sobieskiego, jej powierzchnia przekracza nieco 9 arów, a cena wywoławcza wynosi 39 600 zł + VAT. Druga percela - nr 992/37 - mierzy również ok. 9 arów powierzchni, jest położna przy ulicy Chrobrego, a jej cena wywoławcza to 39 500 zł + VAT. Obie nieruchomości dopuszczają zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (usługi nieuciążliwe).
Trzeci teren dopuszcza wyłącznie zabudowę usługową (również usługi nieuciążliwe). Wspomniana działka leży przy ulicy Sobieskiego, nosi nr 992/31, ma ponad 12 arów powierzchni i graniczy z gruntem, na którym znajduje się budynek dawnej stacji benzynowej. Zainteresowani zakupem tej parceli muszą przygotować co najmniej 50 800 zł + VAT.

Przetargi będą odbywać się 21 stycznia 2011 r. od godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy lub na konto UM Paczków najpóźniej 17 stycznia 2011 r. Szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Otwórz