Masz firmę? Naucz się skutecznie nią zarządzać

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Masz firmę? Naucz się skutecznie nią zarządzać

Jeśli jesteś właścicielem małej firmy i chciałbyś podszkolić siebie lub swoich pracowników w dziedzinach istotnych dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, to powinieneś zainteresować się propozycją Grupy Forbis-Crux Consulting s.c. w Strzelcach Opolskich, która pilotuje "Mikro-Szkołę Zarządzania".

"Mikro-Szkoła Zarządzania" to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie umiejętności i wiedzy kadr mikro i małych firm z województwa opolskiego, a dzięki temu podniesienie ich zdolności do konkurowania na rynku europejskim. Zadania te będą realizowane poprzez bezpłatne szkolenia, warsztaty i indywidualne doradztwo, co pozwoli pracownikom firm w zdobyciu nowych umiejętności, kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

Zdolność załogi do tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz projektowania i wdrażania zmian strategicznych to gwarancja przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W dzisiejszej gospodarce przewagę uzyskują zwykle nie firmy posiadające największe fabryki lub zasoby finansowe, lecz te, które najlepiej zarządzają swoimi wartościami niematerialnymi. Zarządzanie zasobami ludzkimi oznacza dziś stworzenie pracownikom takich warunków pracy, które pozwolą w pełni wykorzystać ich potencjał dla potrzeb organizacji.

Głównym zadaniem projektu "Mikro-Szkoła Zarządzania" jest wzrost wiedzy i umiejętności przedsiębiorców i kadry mikro oraz małych firm w zakresie budowania konkurencyjności i innowacyjności firm. Najwyższą wartością przedsiębiorstwa są wszechstronnie wykształceni i kreatywni pracownicy – poprzez realizację 3 modułów szkoleniowych "Mikro-Szkoły Zarządzania" oraz wdrożenie nowych rozwiązań biznesowych w wybranych przedsiębiorstwach koordynatorzy projektu chcą wyposażyć uczestników w wiedzę i nowe umiejętności pozwalające rozwijać firmę zgodnie z trendami współczesnej gospodarki. Cele proponowanych działań wpisują się w postulat popularyzacji społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności.

W ramach projektu "Mikro-Szkoła Zarządzania" proponowane są szkolenia z zakresu zastosowania skutecznych narzędzi zarządzania firmą:

 • Zarządzanie zmianą w zespołach pracowniczych w małej firmie.
 • Intermentoring - jak wykorzystać wewnętrzny potencjał kompetencyjny pracowników.
 • Mobilna organizacja pracy.
 • Jak zarządzać małą firmą w warunkach kryzysu i zmieniającego się rynku?
 • Zamówienia publiczne w praktyce małych firm.
 • Praktyczny marketing w małej firmie.
 • Życiowa wartość klienta.
 • Profesjonalne metody sprzedaży.
 • Finanse dla nie-finansistów.
 • Controlling w małej firmie - ekonomiczne "know-how".
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Business English.
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych CRM w zarządzaniu relacjami z klientami.

Koszt "Mikro-Szkoły Zarządzania” przekracza nieco 896 tys. zł. Całość pokryło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany z wykorzystaniem pomocy publicznej. Oznacza to, że przedsiębiorca wnosi wkład własny w formie wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za czas uczestnictwa w szkoleniu (wkładem własnym przedsiębiorców jest to, że wysyłają pracowników na szkolenia w czasie pracy). Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w siedzibie biura projektu przy ulicy Krakowskiej 49 w Strzelcach Opolskich, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.00-15.30 oraz w piątki w godz. od 8.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel. (77) 461 20 93 lub 691 599 900 lub na stronie internetowej www.mikro-szkola.pl.


Otwórz