Ponad 154 000 zł na fundusze sołeckie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ponad 154 000 zł na fundusze sołeckie

Zapadły już decyzje w sprawie wysokości środków finansowych, jakie w ramach funduszu sołeckiego będą miały do dyspozycji wsie Gminy Paczków w 2011 roku.

W kwietniu 2009 roku weszła w życie przygotowana przez rząd Ustawa o Funduszu Sołeckim. Pozwala ona radom gmin na tworzenie funduszów sołeckich. Dzięki temu sołectwa będą dysponowały środkami na finansowanie skromnych, ale bardzo istotnych działań na rzecz swoich społeczności. Rząd zdecydował, by wprowadzić zachęty dla gmin tworzących fundusz sołecki - będą one wsparte środkami z budżetu państwa w wymiarze do 30% ich wysokości.

Już pod koniec maja 2009 roku Gmina Paczków, decyzją Rady Miejskiej, dołączyła do grona jednostek praktykujących ten system finansowania sołectw w ramach gminnego budżetu. Ilość pieniędzy dla każdego sołectwa jest w dużej mierze uzależniona od zamożności i liczebności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo.

Znamy już konkretne wartości funduszy poszczególnych paczkowskich sołectw. Przypomnijmy, że w naszej gminie mamy 12 sołectw, które zamieszkuje 5444 osób (stan na 30 czerwca 2010 r.). W 2011 roku wszystkie wsie będą miały w ramach funduszy sołeckich do dyspozycji w sumie nieco ponad 154 tys. zł. Poniżej zamieszczamy szczegółowy wykaz wysokości środków przypadających w przyszłym roku naszym sołectwom:

*) stan na 30 czerwca 2010 r.

Do końca września sołtysi poszczególnych sołectw muszą przedłożyć Burmistrzowi Gminy Paczków swoje plany zadań, które chcieliby sfinansować ze środków funduszu sołeckiego. W lipcu lub sierpniu sołtysi zobowiązani są zorganizować zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wiosek ustalą i przegłosują listę inwestycji, jakie chcieliby zrealizować w swojej miejscowości. Każde z zadań musi być zgodne z założeniami zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy Paczków.  

Otwórz