O oświacie z Niemcami

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności O oświacie z Niemcami

24 czerwca do Paczkowa zjechała oficjalna delegacja władz oświatowych Nadrenii-Palatynatu - niemieckiego regionu partnerskiego Opolszczyzny.

Reprezentacja przedstawicieli oświaty Nadrenii-Palatynatu - jednego z szesnastu krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec - od kilku dni wizytuje województwo opolskie, z którym region ten współpracuje od 2001 roku. Na liście odwiedzanych miejsc znalazł się także Paczków.

Do naszego miasta zawitał dr Josef Peter Mertes, który piastuje funkcję Prezydenta Dyrekcji Nadzoru i Usług w Trewirze (odpowiednik polskiego kuratora oświaty). Towarzyszyli mu szef jego biura - Gerhard Herzog oraz dyrektor filii Dyrekcji Nadzoru i Usług w Neustadt - Hans Beckmann. Niemiecką delegację pilotowała Opolska Kurator Oświaty Halina Bilik wraz ze swoim pełnomocnikiem ds. kontaktów zagranicznych, Andrzejem Popiołkiem.

W Paczkowie delegacja spotkała się z Burmistrzem Gminy Paczków Bogdanem Wyczałkowskim oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyną Rolką. Goście z Nadrenii-Palatynatu przyjechali, by porozmawiać o zasadach funkcjonowania systemu oświatowego w naszej gminie oraz napotykanych problemach i rozwiązaniach stosowanych w zarządzaniu oświatą. Opolskie wojaże prezydenta Mertesa i jego współpracowników mają także na celu poszukiwanie nowych partnerów z branży oświatowej, z którymi mogliby oni podjąć wspólne przedsięwzięcia.

Wizytę rozpoczęło merytoryczne spotkanie w sali posiedzeń paczkowskiego ratusza. Goście z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji dotyczącej szkolnictwa w Gminie Paczków, a następnie udali się na krótki spacer po "Polskim Carcassonne", podczas którego mieli okazję obejrzeć najważniejsze zabytki Paczkowa - kościół warowny św. Jana Ewangelisty, XIV-wieczne mury obronne z basztami łupinowymi, wieże bramne i Dom Kata. Spotkanie zwieńczyło zwiedzanie paczkowskiego Muzeum Gazownictwa - grupę oprowadził niezawodny kustosz obiektu Adam Król. Podobnie jak pozostałe atrakcje naszego miasta, Muzeum zrobiło na gościach z Niemiec spore wrażenie. Oficjele z Niemiec zgodnie przyznali, że chętnie wrócą jeszcze do Paczkowa, by dokładniej zwiedzić ten zakątek Opolszczyzny. Pomogą im w tym zapewne materiały promocyjne, które w prezencie wręczył im Burmistrz Bogdan Wyczałkowski. 

Otwórz