Symboliczna sesja na XX-lecie samorządu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Symboliczna sesja na XX-lecie samorządu

Już 17 czerwca w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbędzie się symboliczna sesja Rady Miasta i Gminy Paczków z kadencji 1990-1994 - pierwszego tego typu gminnego organu w naszym mieście, składającego się z członków wybranych w wolnych wyborach samorządowych.

W tym roku obchodzimy w Polsce XX-lecie samorządu terytorialnego. Z tej okazji Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, I Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Ryszard Ziółkowski oraz aktualny Przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Ćwik zapraszają wspólnie na symboliczną sesję pierwszej Rady naszego miasta.

Pierwsze wolne wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990 roku, a zostały zarządzone przez ówczesnego Prezesa Rady Ministrów - Tadeusza Mazowieckiego. Wyniki wyborów zostały ogłoszone cztery dni po ich przeprowadzeniu - frekwencja wyborcza wyniosła 42,27%, a zdecydowane zwycięstwo odniosły poszczególne Komitety Obywatelskie "Solidarność" (ok. 53,1% głosów).

Podobnie jak w całym kraju, również w Paczkowie triumf w wyborach samorządowych świętowali członkowie lokalnej "Solidarności". W wyniku wyborów uformowała się pierwsza 26-osobowa Rady Miasta i Gminy Paczków, w skład której weszli: Liliana Cygler, Janina Dancewicz, Antoni Dziasek, Wiesław Erehemla, Ignacy Figura, Krystyna Huziuk, Marian Jarecki, Wojciech Kaczyński, Teresa Kasprzyk, Adam Król, Czesław Kopiński, Sylwester Kozłowski, Franciszek Kurnyta, Maria Matła, Ryszard Milczanowski, Józef Mucha, Stanisława Popiel, Marek Reguła, Barbara Rzepka, Jolanta Sarnikowska-Jędrycha, Bogdan Siwkowski, Henryk Sulikowski, Jan Tomeczek, Halina Wójcikowska (Kruszewska), Ryszard Ziółkowski i Anna Żarnowiecka.
Pierwszym przewodniczącym Rady został Ryszard Ziółkowski, a po roku funkcję tę zaczęła pełnić Krystyna Huziuk. 

W czwartek 17 czerwca 2010 roku o godz. 17:30, po dwudziestu latach od utworzenia archetypu dzisiejszej Rady Miejskiej, członkowie Rady z kadencji 1990-1994 znów spotkają się w paczkowskim ratuszu, gdzie kilkanaście lat temu regularnie dyskutowali, obradowali i głosowali nad ważnymi dla naszego miasta uchwałami. Uroczysta sesja połączona będzie z wystawą materiałów archiwalnych - zaprezentowane zostaną m.in. dawne uchwały, zdjęcia, komitetowe biuletyny, listy obecności i notatki byłych radnych.

Otwórz