Oferta dla przewoźników

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Oferta dla przewoźników

Burmistrz Gminy Paczków zaprasza przewoźników świadczących usługi transportowe do złożenia oferty cenowej na dowóz obiadów do przedszkoli na terenie Gminy Paczków.

Rozwożenie obiadów będzie odbywało się od poniedziałku do piątku, od godziny 12.00 do godziny 14.00, w termosach i opakowaniach zakupionych przez Urząd Miejski.

Trasa jednego przejazdu to: z Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach do Przedszkola Publicznego w Trzeboszowicach, do Przedszkola Publicznego w Wilamowej, do Przedszkola Publicznego w Dziewiętlicach oraz do Przedszkola Publicznego w Ujeźdźcu (w sumie 23 km)

Trasa drugiego przejazdu to: z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Paczkowie do Przedszkola Publicznego w Starym Paczkowie, do Przedszkola Publicznego w Unikowicach, do Przedszkola Publicznego w Gościcach (w sumie 23 km).

Przewoźnik powinien spełniać warunki sanitarne niezbędne do przewozu żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie zatytułowanej: "Oferta na dowóz posiłków do przedszkoli na terenie Gminy Paczków" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Paczkowie do dnia 25 czerwca 2010 roku do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje wkrótce na łamach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Otwórz