Czekamy na rewitalizację

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Czekamy na rewitalizację

Wygląda na to, że na rewitalizacyjne inwestycje w centrum Paczkowa będziemy musieli nieco poczekać. Zarząd Województwa Opolskiego po raz kolejny przesunął termin naboru wniosków do tego działania.

W ramach Osi Priorytetowej 6 RPO WO 2007-2013 na wsparcie rewitalizacji miast przeznaczone jest ponad 20 mln euro. Pieniądze te zostały podzielone przez władze województwa w oparciu o przygotowane przez miasta Lokalne Programy Rewitalizacji, czyli wieloletnie strategie działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego, zmierzające w kierunku wyprowadzenia wyznaczonego obszaru wsparcia z sytuacji kryzysowej. W przypadku Paczkowa, wspomnianym obszarem stało się centrum miasta, którego granice wyznaczają mury obronne wraz z plantami miejskimi i dawnym cmentarzem.

Dzięki dobrze opracowanemu LPR-owi, Paczków znalazł się w gronie 15 opolskich miast, które podzielą się ogólną pulą 20 mln euro. Najwięcej, co oczywiste, "zgarnęło" Opole - ponad 5 mln euro. Kędzierzyn-Koźle otrzymał prawie 2,8 mln euro, Nysa nieco ponad 2,3 mln euro, a Brzeg ok. 2 mln euro. Naszemu miastu przypadło w udziale 608 tys. euro, co w przybliżeniu daje kwotę ok. 2,5 mln zł. Dla porównania Otmuchów otrzymał 414 tys. euro, Grodków 581 tys. euro, a Głogówek 494 tys. euro. 

Przyznane Paczkowowi 608 tys. euro może stanowić maksymalnie 85% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji związanych z rewitalizacją centrum, a władze naszego miasta zaplanowały zadania na łączna kwotę ok. 3,4 mln zł. 

Podział puli nie zwalnia wszystkich miast z obowiązku udziału w konkursie wniosków rewitalizacyjnych, które będą musiały przejść pełną procedurę oceny. Początkowo nabór wniosków planowany był jesienią zeszłego roku. Następnie został przesunięty na marzec 2010 roku, a później na czerwiec. Niestety, ostatnio z Opola nadeszły kolejne niezbyt dobre wieści. Termin naboru wniosków do RPO WO 2007-2013 na działanie pod nazwą "Rewitalizacja obszarów miejskich" został ponownie przesunięty - tym razem z czerwca na sierpień 2010 roku. W praktyce oznacza to, że realizacja planowanych w ramach tego zadania inwestycji w centrum Paczkowa nieco oddala się w czasie. Czy tym razem będą to ostateczne ustalenia? Czas pokaże.

Wykonanie rewitalizacyjnych planów jest niemal pewne, jednak na rozpoczęcie ich realizacji przyjdzie jeszcze poczekać. Przy założeniu, że nabór wniosków odbędzie się w sierpniu, szacuje się, że umowy dotacyjne zostaną podpisane pod koniec tego roku. Kontynuując ten optymistyczny scenariusz, ogłoszenie przetargów możemy zaplanować na początek 2011 roku, a realizację inwestycji w jego pierwszej połowie. Pozostaje nam jedynie uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że opolscy włodarze nie zmienią już terminu naboru wniosków.  

Przypomnijmy, że do rewitalizacyjnych zadań planowanych w Paczkowie należeć będą m.in. remonty trzech wież bramnych, renowacja wież i muru obronnego w okolicach Bramy Nyskiej wraz z adaptacją tego fragmentu murów na ścieżkę widokową, a także projekt iluminacji architektonicznych zabytków Paczkowa i oświetlenia plant miejskich. O wszystkich tych inwestycjach pisaliśmy już szczegółowo na łamach naszej strony internetowej. Poniżej zamieszczamy linki do poszczególnych artykułów:

Otwórz