Dom Kata odzyskuje dawny blask

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dom Kata odzyskuje dawny blask

Jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji - remont konserwatorski zabytkowego Domu Kata - wychodzi już na ostatnią prostą. Prace systematycznie postępują i obiekt powoli nabiera ostatecznego wyglądu.

Przypomnijmy, że w gruntownie odnowionym wnętrzu Domu Kata planowane jest zorganizowanie profesjonalnego Centrum Informacji Turystycznej, które, ze względu na turystyczną atrakcyjność miasta i okolic, jest w Paczkowie niezbędne. Projekt przewiduje również stworzenie sali ekspozycyjnej, gdzie, oprócz stałej prezentacji historii Paczkowa, odbywać się będą mogły ekspozycje tematyczne (wystawy okolicznościowe, wystawy lokalnych artystów plastyków, fotografików itp.). Realizację tego zadania wspomaga wywalczone przez władze Paczkowa spore dofinansowanie ze źródeł Unii Europejskiej

Już teraz legendarny Dom Kata prezentuje się znacznie lepiej niż jeszcze kilka miesięcy temu. W ostatnim czasie ukończony został całkowity remont dachu - na wzmocnionej więźbie dachowej, zgodnie z dokumentacją projektową, ułożony został cięty gont akacjowy. Dotychczasowe pokrycie dachowe, pochodzące z lat 80-tych poprzedniego wieku, było już bardzo zniszczone, dlatego wymagało pilnej wymiany. Dach jest już gotowy, jednak do jego obecnego koloru nie należy się przyzwyczajać - z upływem czasu gont wyraźnie ściemnieje. Sfinalizowana została już także przebudowa kominów, orynnowanie budynku oraz montaż instalacji odgromowej.

Gruntownej konserwacji wymagała także zastosowana w paczkowskim Domu Kata charakterystyczna konstrukcja szachulcowa (tzw. mur pruski). Jej poszczególne elementy oraz wypełnienia ścian zostały już wymienione, jednak ingerencja w zabytkowy system belek nie jest znacząca, dzięki czemu budynek nie straci swojego historycznego charakteru. Wypełnienie zostało już pokryte zagładzanym ręcznie tynkiem, a w najbliższym czasie zostanie pomalowane.
Wkrótce ruszy także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Gotowe są już wszystkie drewniane okna, które przygotowywane były na specjalne zamówienie - każde okno wykonane jest indywidualnie pod wybrany otwór okienny. Zachowanie wymiarowych rozbieżności było jednym z wielu zaleceń Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków. Warto dodać, że wszystkie okna na parterze zostaną zabezpieczone stylowymi kratami z kutej stali, a przy parapetach zainstalowane będą kosze na kwiaty.

Na zaawansowanym etapie są także prace wewnątrz budynku. Zakończono już całkowity remont piwnicy, montaż instalacji elektrycznej i wykonanie tynków. Założono też nowe grzejniki. Gotowe są również deski podłogowe, które wkrótce będą montowane na obu kondygnacjach. Obecnie wykonywane są nowe drewniane drzwi wejściowych i wewnętrznych, niedługo rozpocznie się także instalacja elektronicznego systemu sygnalizacji pożaru. 

Wykonanie wszystkich architektonicznych detali odbywa się pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Nad inwestycją czuwa także główny projektant remontu dr inż arch. Andrzej Legendziewicz - pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej specjalizujący się w konserwacji i rewaloryzacji zabytków architektury. Legendziewicz jest w stałym kontakcie z przedstawicielami WOKZ, osobiście prowadzi nadzór autorski nad projektem i wraz ze swoimi współpracownikami regularnie dogląda remontu paczkowskiego Domu Kata. Inwestycja nadzorowana jest także pod kątem inwestorskim.

Całkowity koszt przeprowadzanego remontu przekroczy sumę 440 tys. zł, jednak ten wydatek w dużej mierze pokryje dofinansowanie z Unii Europejskiej. Uzyskana przez Gminę Paczków dotacja w ramach działania 5.3 "Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 ze środków Europejskiego  osiągnęła maksymalny możliwy poziom - 85% kosztów kwalifikowalnych projektu - co stanowi ok. 296 tys. zł.

Otwórz