Wywieśmy flagi!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wywieśmy flagi!

2 maja w całej Polsce będziemy obchodzić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień później świętujemy 219. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pamiętajmy, by w tych dniach wywiesić na naszych domach biało-czerwone chorągwie.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce od 2004. Jego podstawowym celem jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. 2 maja jest świętem państwowym, choć ustawowo nie jest dniem wolnym od pracy.
Święto Flagi wprowadzone zostało na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2004 o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Początkowo nazywane było Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu zmieniono jego nazwę na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz Polski, podobne święta obchodzi się również w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Ukrainie, na Litwie i w Chinach.

O ile Dzień Flagi RP jest dość młodym i wciąż jeszcze niezbyt utartym w świadomości Polaków świętem, to o Narodowym Święcie Trzeciego Maja chyba nikomu nie trzeba przypominać. 3 maja 1791 w uchwalono Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów - pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany w październiku 1788 roku.
Rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe już w 1919 roku. Od 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a pięć lat później święto to zostało oficjalne zniesione. Przywrócono je do kalendarza świąt państwowych ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.

Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców Gminy Paczków o uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja:

Zachęcam wszystkich mieszkańców Paczkowa i okolic do wywieszania flag narodowych 2 oraz 3 maja. Prezentując biało-czerwoną flagę dajmy wyraz naszym patriotycznym uczuciom. Okażmy należną pamięć tym wszystkim, którzy wnieśli w nasze czasy wolność oraz tak cenne idee miłości do Ojczyzny, suwerenności i narodowej solidarności. Nie bądźmy obojętni wobec patriotycznych tradycji i postaw.
Apeluję również do wszystkich paczkowskich zakładów, firm i instytucji, aby w tych dniach przyłączyły się do świątecznego nastroju i wywiesiły na swoich budynkach flagi państwowe. Zaakcentujmy nasz patriotyzm, pamięć oraz przywiązanie i szacunek do barw narodowych.
Wierzę, że zarówno 219. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jak i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej staną się w naszej gminie prawdziwym manifestem narodowej tożsamości paczkowian.

Bogdan Wyczałkowski
Burmistrz Gminy Paczków
Otwórz