Sołtysi spotkali się w Nysie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Sołtysi spotkali się w Nysie

W ostatni weekend w Nysie odbył się Krajowy Zjazd Stowarzyszeń Sołtysów. Gminę Paczków na tym ogólnopolskim spotkaniu reprezentowała sołtys wsi Kozielno - pani Janina Pomietło.

Honorowy patronat nad tą imprezą objęła europosłanka Platformy Obywatelskiej Danuta Jazłowiecka, Janina Okrągły - poseł PO na Sejm RP oraz Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński i Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta.
W zorganizowanym w Domu Misyjnym Dobrego Pasterza w Nysie zjeździe wzięło udział około 100 uczestników z całej Polski. Konferencja stanowiła realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2010 - 2011. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o sposobach i możliwościach rozwoju polskich terenów wiejskich oraz o założeniach programu "Odnowa Wsi", który, szczególnie na Opolszczyźnie, odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę. Poruszono również temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będącej kolejnym instrumentem wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Gminę Paczków, która również może pochwalić się dużą aktywnością w "Odnowie wsi", na Krajowym Zjeździe Stowarzyszeń Sołtysów reprezentowała pani Janina Pomietło - sołtys wsi Kozielno, która została laureatką ogólnopolskiego konkursu "Sołtys Roku 2005", organizowanego przez "Gazetę Sołecką". Pani Janina została sołtysem Kozielna w 2003 roku. Od tego momentu wieś po długim okresie uśpienia zaczęła się intensywnie rozwijać, stopniowo przeradzając się z najbardziej zaniedbanej w estetyczną i malowniczą osadę rolniczą. Pod jej rządami wieś zaczyła aktywnie działać w ramach "Odnowy wsi", realizując kilka ciekawych inicjatyw, m.in. zagospodarowanie placu spotkań przy Zalewie Paczkowskim czy budowę przystanku autobusowego.

Przypomnijmy, że program "Odnowa Wsi" jest perspektywicznym procesem kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich. Podstawowym napędem tych działań jest zaangażowanie i ścisła współpraca mieszkańców wsi, którzy własnymi siłami realizują własne pomysły na podniesienie standardów życia w swojej społeczności.
"Odnowa wsi" mobilizuje ludzi do wspólnej pracy na rzecz dobra własnej miejscowości, daje możliwość samorealizacji i poczucia uczestnictwa we wspólnocie, a przy tym staje się skutecznym źródłem wsparcia finansowego wsi. W paczkowskiej gminie efektem tych działań jest realizacja wielu różnych przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych - od elementów małej architektury, po znaczące projekty remontowo-inwestycyjne. Podczas nyskiego zjazdu sołtysów temat rozwoju w ramach tego programu przedstawiono na przykładzie Gminy Nysa.
Uczestnicy spotkania odbyli również kilka spotkań terenowych oraz zwiedzili okolicę. Organizacją zjazdu zajęło się Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Opolskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Gmina i Powiat Nysa. 

Otwórz