Kolejne 15 litrów krwi

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kolejne 15 litrów krwi

W ostatni piątek w Zespole Szkół w Paczkowie odbyła się kolejna akcja poboru krwi w ramach konkursu "Młoda krew ratuje życie".

Akcję tradycyjnie zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy FAMAD w Paczkowie oraz Szkolne Koło PCK działające przy paczkowskim ZS.

Pobór był kolejnym elementem ogólnopolskiego konkursu PCK "Młoda krew ratuje życie", w którym paczkowska szkoła ma duże osiągnięcia - kilka lat temu ZS Paczków zajął pierwsze miejsce, a dwa lata temu - czwarte miejsce na Opolszczyźnie (na 24 sklasyfikowane szkoły). Celem rywalizacji jest wyłonienie placówek oświatowych, które przejawiają największą aktywność w działalności krwiodawczej.

Paczkowianie jak zwykle dopisali. Po wykonaniu szczegółowych badań, krew pobrano od 33 osób, uzyskując tym samym prawie 15 litrów krwi. W akcji wzięło udział 10 uczniów. Większość z nich oddawała krew po raz pierwszy w życiu. Po raz kolejny udało się zebrać sporą ilość tego niezwykle cennego "leku", który na pewno pomoże wielu potrzebującym, a może nawet uratuje komuś życie. Kolejna tego typu akcja planowana jest w październiku 2010 roku.

Paczkowski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK i Szkolne Koło PCK Zespołu Szkół w Paczkowie składają serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom wspomnianej zbiórki krwi i zachęcają do udziału w kolejnych organizowanych przez siebie akcjach. 

Otwórz