I po Konwencie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności I po Konwencie

24 marca w Paczkowie odbył się kolejny Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Nyskiego.

Włodarze dziewięciu należących do powiatu nyskiego gmin już po raz drugi spotkali się na terenie Muzeum Gazownictwa, gdzie w pięknej, zaaranżowanej w stylu retro sali, mieli okazję wspólnie porozmawiać o najbardziej palących sprawach powiatu. W pierwszej części posiedzeniu przewodniczył Starosta Nyski Adam Fujarczuk, następnie jego obowiązki przejął Wicestarosta Czesław Biłobran.

Spotkanie zdominowała dyskusja na temat planowanego przez Wojewodę Opolskiego przeniesienia jednego z zespołów ratowniczych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nysie do... Wołczyna w powiecie kluczborskim. W praktyce oznacza to, że nyski szpital straci jedną ze swoich trzech specjalistycznych karetek, a ta zostanie przeniesiona do Wołczyna. Wieloletnie starania władz tamtejszej gminy o sprowadzenie karetki pogotowia mogą wreszcie poskutkować. Szkoda tylko, że kosztem mieszkańców powiatu nyskiego - jednego z największych w województwie opolskim. Jeśli Wojewoda zdecyduje się podjąć tę decyzję, prawie 150 tys. mieszkańców nyskiego powiatu, będzie obsługiwanych przez zaledwie 5 ambulansów - 2 karetki specjalistyczne w Nysie oraz po jednej karetce powiatowej w Paczkowie, Głuchołazach i Korfantowie. Temu rozwiązaniu kategorycznie sprzeciwiają się władze powiatowe, a podczas paczkowskiego konwentu w opozycji do tego pomysłu stanęli również wszyscy burmistrzowie i wójtowie nyskich gmin, składając podpisy pod negatywną opinią tej inicjatywy. Pismo trafi wkrótce na biurko Wojewody Opolskiego. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się stworzenie dla Wołczyna kolejnego ratunkowego zespołu wyjazdowego - byłaby to 42 tego typu jednostka na Opolszczyźnie. Wiąże się to jednak ze sporymi wydatkami - koszt rocznego utrzymania jednego zespołu sięga 1 mln zł. 

Samorządowcy zapoznali się także ze sprawozdaniem z zeszłorocznej działalności oraz planami na 2010 rok Zarządu Dróg Powiatowych. Tę część spotkania poprowadził Dyrektor ZDP Tadeusz Dziubandowski. W zeszłym roku powiat sfinalizował inwestycje drogowe o łącznej wartości prawie 9 mln zł, a w 2010 roku wydatki inwestycyjne na powiatową infrastrukturę komunikacyjną mają sięgnąć sumy ok. 10,8 mln zł.

Kolejny etap paczkowskiego konwentu poświęcony był aktualnej sytuacji na nyskim rynku pracy. Szczegółowy raport w tej sprawie przedstawił burmistrzom i wójtom Kordian Kolbiarz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Niestety, sytuacja na naszym terenie nie jest najlepsza - stopa bezrobocia w Powiecie Nyskim osiągnęła poziom 21,4% (w PUP Nysa zarejestrowanych jest obecnie ponad 10,2 tys. osób). Wiąże się to przede wszystkim z likwidacją lub redukcją zatrudnienia w wielu okolicznych zakładach pracy oraz brakiem zapotrzebowania na nowych pracowników u ewentualnych inwestorów, których w całym regionie jest jak na lekarstwo. Obecnie pracodawcy borykają się raczej z problemem utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia, niż z brakiem siły roboczej. Rośnie za to zainteresowanie stażami zawodowymi oraz robotami publicznymi. Nie są to jednak rozwiązania, które mogłyby wpłynąć na długotrwałą poprawę sytuacji. Dyrektor Kolbiarz jest jednak umiarkowanym optymistą. Jego zdaniem, podobnie jak w poprzednich latach, wiosna "rozrusza" nieco nyski rynek pracy - pojawią się nowe możliwości zatrudnienia, prace sezonowe, niewykluczone też, że działalność rozpoczną nowe przedsiębiorstwa.

Poruszono także temat programu Odnowa Wsi, który w naszym województwie istnieje od roku 1997 i jest największym oraz najdłużej działającym w Polsce regionalnym programem aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych. W tym roku władze Powiatu Nyskiego, podobnie jak roku temu, zabezpieczyły na ten cel 150 tys. zł - pieniądze te zostaną rozdysponowane pomiędzy 79 zaakceptowanych już zadań nyskich sołectw. Średnie wsparcie Powiatu w ramach Odnowy Wsi sięgnie zatem prawie 1900 zł na jedną inicjatywę.
Poinformowano też o planowanej przez nyskie Starostwo Powiatowe organizacji Imprezy Herbowej, która ma się odbyć w dniach od 19 do 20 czerwca na rynku w Nysie. Obchody mają objąć zwołanie uroczystej sesji władz powiatowych i gminnych oraz masową imprezę kulturalną, podczas której wszystkie nyskie gminy będą miały okazję zaprezentować swój dorobek kulturowy.

Podczas Konwentu przedstawiona została również kwestia planowanego przejęcia nyskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej przez władze powiatowe. Przypomnijmy, że plany te są efektem rozpoczętych w zeszłym roku przez Ministerstwo Skarbu Państwa procesów prywatyzujących poszczególne spółki PKS. Część z nich już trwa, teraz pora na PKS Nysa. Sytuacja tej spółki nie jest najlepsza - na 300 kursów 262 są nierentowne, a w przypadku 62 wpływy z biletów nie starczają nawet na pokrycie kosztów paliwa.
Ratunkiem może być przejęcie udziałów spółki nie przez osobę prywatną, ale przez władze samorządowe. Zainteresowanie takim rozwiązaniem wyraziło Starostwo Powiatowe w Nysie. Władze powiatu chcą w ten sposób uchronić załogę PKS przed drastyczną redukcją zatrudnienia, a pasażerów przed likwidacją potrzebnych kursów autobusowych. Zdaniem Wicestarosty Czesława Biłobrana jest to także znakomity sposób na "uporządkowanie" komunikacji publicznej na terenie naszego powiatu. Sprawnie funkcjonujący PKS może znacząco poprawić standardy podróżowania po nyskich gminach, wymuszając na konkurencyjnych prywatnych przewoźnikach poprawę jakości świadczonych przez nich usług.
Inicjatywą starosty jest utworzenie wspólnej grupy zarządzającej nyskim PKS-em, w skład której weszłoby, oprócz Powiatu Nyskiego, dziewięć gmin powiatu nyskiego, biorąc na siebie częściowo ciężar utrzymania przewozów. Władze powiatowe przyznają, że będzie to dla nich spore wyzwanie, jednak są przekonane, że pomysł ma dużą szansę powodzenia. Już teraz kilku włodarzy gmin wstępnie wyraziło chęć współpracy w tym zakresie, jednak na oficjalne deklaracje jest jeszcze za wcześnie. Starosta Nyski skieruje wkrótce wniosek do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie udziałów PKS Nysa Sp. z o.o. Potem rozpoczną się rozmowy z burmistrzami i wójtami gmin powiatu. Samorządowcy zgodnie uznali, że temat wymaga szczegółowej analizy, dlatego na konkretne decyzje trzeba będzie poczekać.

Drugie spotkanie nyskich władz samorządowych w paczkowskim Muzeum Gazownictwa przeszło do historii. Pozostaje mieć nadzieję, że to nie ostatnie posiedzenie Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Nyskiego i że jego uczestnicy jeszcze nie raz zjadą do "Polskiego Carcassonne", by dyskutować o ważnych dla naszego regionu kwestiach.

Otwórz